Monthly Archives Marzec 2013

Pierwsze użycie tytoni

Człowiek przebywający w atmosferze dymu tytoniowego wchłania szkodliwy benzopiren w ilościach odpowiadających wypaleniu 5 mocnych papierosów w ciągu dnia.

Pierwsze użycie tytoniu w zależności od organizmu wywołuje słabsze lub silniejsze zatrucie z bólami głowy, nudnościami, wymiotami, a czasem nawet drgawkami. Podczas palenia wzrasta stężenie tlenku węgla we krwi oraz dochodzi do inaktywacji hemoglobiny (stężenie karboksyhemoglobiny u palaczy wynosi od 8 do 9%). Zmniejsza się też ilość niektórych enzymów, aminokwasów i witamin potrzebnych do prawidłowego rozwoju tkanek. Obniżenie ilości witaminy C w organizmie zmniejsza odporność na choroby zakaźne i prowadzi do krwawień dziąseł oraz paradontozy. Nikotyna i substancje smoliste występujące w papierosach hamują perystaltykę jelit i tym samym powodują zaparcia i zatrucia organizmu produktami przemiany materii. Dym tytoniowy niszczy też nabłonek migawkowy w jamie nosowo-gardłowej, co prowadzi do częstych chorób gardła.

Dalej

Ojciec współczesnej medycyny

przenika on do części jadalnych owoców i może wywoływać guzy gruczołu tarczowego oraz wpływać na powstawanie raka wątroby. Difenyl natomiast nie występuje w obowiązującym w Polsce wykazie dozwolonych środków konserwujących, natomiast traktowany jest jako środek grzybobójczy. Wchłania się łatwo z przewodu pokarmowego, a także przez nie uszkodzoną skórę, co może być przyczyną pewnych dolegliwości, zwłaszcza u dzieci. Owoce te po przyniesieniu do domu powinny więc

Dalej

W środowisku dziecka

W środowisku dziecka z predyspozycją do alergii nie powinno być kotów, psów, gryzoni i ptaków. Najbardziej zdrowiu dziecka zagraża czyszczenie klatki ptaka lub gryzonia, gdyż odchody tych zwierząt oraz pozostałości sierści i piór uczulają najmocniej.

Najbardziej alergizującym składnikiem kurzu domowego są roztocza. Są to niewidoczne gołym okiem pajęczaki, wielkości 200-500 mikrometrów, żyjące 3 do

Dalej

POŻYWIENIE A LEKI

Każdy lek należy stosować indywidualnie, uzależniając jego dawkowanie od metabolizmu ustrojowego chorego, uwzględniając interakcje lek-pożywienie. Działanie leków zależy od ich wchłaniania i metabolizmu, zwłaszcza w wątrobie. Obecność pożywienia w przewodzie pokarmowym zmniejsza działanie drażniące leku, jeżeli ten ma takie właściwości. Może jednak także zmniejszać jego wchłanianie.

Dalej

WZROST PROMIENIOWANIA NADFIOLETOWEGO

Zwiększona dawka promieniowania nadfioletowego wpływa niekorzystnie na rośliny, zwierzęta i na zdrowie człowieka. U roślin niszczy chlorofil (zielony barwnik), a u ludzi powoduje liczne mutacje genetyczne, zmętnienie soczewki oka i ślepotę oraz wzrost zachorowań na raka skóry. Ocenia się, że spadek ozonu o 1 % powoduje wzrost zachorowań na tę chorobę o 2-2,5%.

Dalej

Oprócz freonów źródłem chloru niszczącego ozon są

Oprócz freonów źródłem chloru niszczącego ozon są także związki chemiczne używane w pralniach, np. czterochlorek węgla. W wyniku ciągłego powiększania się dziury ozonowej, pod wpływem opinii uczonych, władze USA doprowadziły w 1987 roku do międzynarodowej konferencji w Montrealu, na której ustalono, że produkcja freonów ma być zamrożona na poziomie z 1986 roku i do roku 2000 zredukowana do połowy.

Dalej

Całkowite stężenie aluminium

Całkowite stężenie aluminium w ciele dorosłego człowieka mieści się w granicach od 50 do 150 mg. Aluminium we krwi wiąże się z białkiem transportującym żelazo

– transferryną, gdyż samo żelazo zajmuje tylko 35% wiązań w tym białku. Najwięcej aluminium kumuluje się w kościach i płucach. W warunkach prawidłowych małe dawki wchłoniętego aluminium są usuwane z moczem. Jeżeli jednak stężenie tego pierwiastka wzrasta, nerki przestają go wydalać. Wtedy może dojść do usuwania aluminium z mlekiem karmiących matek.

Dalej

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I STYL ŻYCIA

Wysiłek fizyczny jest jednym z niewielu fizjologicznych sposobów zapobiegania licznym stanom chorobowym, m.in. miażdżycy. Aktywność ruchowa w połączeniu z odpowiednim odżywianiem ma także bardzo duże znaczenie w zachowaniu sprawności psychofizycznej do późnego wieku.

Współczesny człowiek zmęczony cywilizacją, niedomagający i sfrustrowany, szukając ulgi, sięga po leki syntetyczne i często stosuje je na własną rękę bez konsultacji z lekarzem. Leki nie są obojętne dla organizmu i muszą być przyjmowane ściśle według wskazań lekarza, gdyż brane w nieodpowiednich dawkach lub w niewłaściwym skojarzeniu mogą być toksyczne dla organizmu. W konsekwencji powoduje to osłabienie zdolności organizmu do walki z atakującymi go chorobami. Okazuje się jednak, że leczenie skutków, a nie właściwej przyczyny dolegliwości, nie przynosi trwałych rezultatów.

Dalej

Rozwój astmy

Zasadniczym elementem podatności na alergię u człowieka jest główny układ zgodności tkankowej (major histocompatibility complex – MHC) – zespół genów zlokalizowanych w ramieniu krótkim chromosomu pary 6, które mogą wpływać na ryzyko wystąpienia alergii. Istnieje ścisły związek między antygenem zgodności tkankowej (human leukocyte antigen – HLA) a atopią, są także przekonujące dane

Dalej

Izocyanty

Dopiero w latach siedemdziesiątych ustalono, że wiele przypadków astmy ma związek z oddziaływaniem na organizm izocyantów, bezwodników różnych kwasów, lotnych amin oraz metali. Wspólną cechą omawianych substancji jest mała wielkość ich cząsteczek, które – w przeciwieństwie do dużych cząsteczek protein i glikoprotein mogących stać się typowymi dla atopii alergenami – są drobne, poniżej 1000 daltonów i najprawdopodobniej działają jako hapteny. Są na ogół bardzo lotne i już w niewielkich stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych. Łącząc się następnie z białkiem nabłonków, stają się antygenami i wywołują typowe odpowiedzi immunologiczne stymulując limfocyty i powodując produkcję swoistych przeciwciał IgE, ale także IgG.

Dalej

Herbata ziołowa i soki owocowe

i nadkwaśność. Używki nie posiadają wartości odżywczych, a jedynie walory smakowe, dlatego ży-jąc pod wpływem ciągłych stresów, w skażonym środowisku, nie sięgajmy po nie.

Herbata ziołowa i soki owocowe nie tylko orzeźwiają, ale na skutek zawartych czynnych substancji poprawiają nasze samopoczucie. Herbatki z dzikiej róży, liście poziomki, liście pokrzywy czy ziela dziurawca powinny być spożywane na co dzień. Dostarczają one naszemu organizmowi wielu cennych substancji, m.in. soli mineralnych, których często brakuje w pożywieniu.

Dalej

Wzrost liczby zatruć pokarmowych

Zwierzęta ze zmianami ropnymi skóry czy wymienia (krowy) mogą być źródłem gronkowców. W przewodzie pokarmowym zwierząt rzeźnych można spotkać przetrwalniki jadu kiełbasianego, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu niektórych potraw, np. flaków. Przetrwalniki jadu kiełbasianego licznie występują też w glebie, zwłaszcza w mułach przybrzeżnych.

Dalej

Kod genetyczny

Kod genetyczny, który powstał wiele miliardów lat temu, dostosowany był do tworzywa, w którym został zaprogramowany, czyli do wody morskiej. Wtedy w podwójnej spirali DNA został zapisany plan gmachu, jakim jest organizm człowieka. Ogranizm ten rozwinął się w trakcie procesu ewolucyjnego, ale kod genetyczny nadal obowiązuje. Plan jest taki sam, ale tworzywo inne, gdyż sami

Dalej

DIETA W PROFILAKTYCE CHORÓB

Profilaktyka jest działaniem z obszaru medycyny zapobiegawczej, ukierunkowanym na ludzi pozornie zdrowych. Głównym jej zadaniem nie jest leczenie, ale utrzymanie człowieka w zdrowiu. Zarówno profilaktyka, jak i terapia są potrzebne, choć ta pierwsza jest o wiele tańsza i prowadzi do leczenia nie choroby czy narządu, lecz całego organizmu człowieka, nie powodując niekorzystnych działań ubocznych.

Dalej

Zdrowie

Zdrowie jest wypadkową czynników wewnętrznych (wrodzonych) i zewnętrznych (środowiskowych). Człowiek sam stwarza nowe warunki środowiska, które wymagają dostosowania się do nich. Promocja zdrowia, jako najbardziej opłacalna „inwestycja zdrowotna”, szczególnie u dzieci jest wielokrotnie tańsza niż leczenie. Medycyna musi śledzić niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń (genetycznych i środowiskowych) i wkraczać ze swoją wiedzą w sytuacjach szkodzących zdrowiu.

Dalej