Monthly Archives Maj 2013

NARAŻENIE NA ZESPÓŁ REAKTYWNEJ DYSFUNKCJI DRÓG ODDECHOWYCH

Jednorazowa ekspozycja wziewna na szkodliwy czynnik, występujący w wysokim stężeniu może prowadzić do zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (reactive airways dysfunction syndrome – RADS). W toku ciężkiego na ogół schorzenia rozwija się zapalenie i nadreaktywność oskrzeli. Występujące zwężenie dróg oddechowych w części przypadków jest odwracalne.

Dalej

Fenole i chlorowane

Formaldehyd emitowany jest głównie przez elementy wykończenia podłóg, lakiery, niektóre kleje, pasty polernicze, elementy wyposażenia – przede wszystkim meble. Ma silne działanie drażniące, mutagenne, podejrzany jest o działanie rakotwórcze.

Fenole i chlorowane fenole są głównie stosowane w materiałach impregnacyjnych i izolacyjnych w budownictwie. Węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen, styren) oraz węglowodory alifatyczne emitowane są głównie z lepików do parkietów, klei i lakierów oraz elementów wykończenia podłóg, laminatów, posadzek bezspoinowych z żywic epoksydowych. Oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodują stany apatii, osłabienia, zmęczenia.

Dalej

Izotopy

Izotopy te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka z powodu łatwej przyswajalności i zdolności odkładania się w jego organizmie, a także ze względu na długi okres połowicznego rozpadu i duże ilości tych pierwiastków w produktach rozszczepienia.

Większe nagromadzenie pierwiastka promieniotwórczego w kościach jest bardzo niebezpieczne, gdyż znajdujący się wewnątrz kości szpik stale wytwarza nowe komórki krwi, które żyją krótko i muszą być ciągle zastępowane. Szpik jest bardzo wrażliwy na promieniowanie, gdyż zawiera komórki, które nieustannie rozmnażają

Dalej

Profilaktyka nowotworowa

Na układ odpornościowy człowieka działa też niekorzystnie promieniowanie podziemnych cieków wodnych. Ten typ promieniowania ma bardzo wysoką częstotliwość i z łatwością przenika nawet grube mury budynków. Promieniowanie to działa szkodliwie na komórki nerwowe. Osoba śpiąca nad ciekiem wodnym cierpi na bezsenność, jej komórki nerwowe nie wypoczywają nawet po zaśnięciu i następuje osłabienie układu odpornościowego. Przesunięcie łóżka poza zasięg promieniowania spowoduje spokojny, zdrowy sen.

Dalej

Mangan

Mangan odgrywa istotną rolę w czynnościach wątroby. Jest aktywatorem arginazy – enzymu uczestniczącego w hydrolizie argininy do mocznika. Mimo że nie notuje się zasadniczo deficytu tego pierwiastka w organizmie, może on występować w nadmiarze, konkurować z żelazem w hemie, prowadząc do obniżenia stężenia hemoglobiny w krwinkach. Mangan łatwo penetruje barierę łożyska, przedostając się do płodu, jak i barierę krew-mózg.

Dalej

Postępowanie prewencyjne

Postępowaniem prewencyjnym w zapobieganiu osteoporozie (zrzeszotnienie kości) jest m.in. aktywność fizyczna powodująca zwiększenie masy mięśniowej, a wraz z nim – masy kostnej. Najbardziej wskazany jest systematyczny, umiarkowany wysiłek fizyczny. Ćwiczenia ruchowe, poza efektem przeciwbólowym, powodują wzmocnienie mięśni grzbietu i brzucha, służąc tym samym utrzymaniu właściwego ustawienia kręgosłupa. Aktywność fizyczna wstrzymuje rozwój procesów zwyrodnieniowych.

Dalej

Stan napięcia emocjonalnego

Niekorzystne tendencje, zmierzające do rozładowania emocji to: nadmierne picie alkoholu, palenie papierosów czy też zażywanie środków psychotropowych.

Stan napięcia emocjonalnego i związane z nim zmiany wegetatywno-somatyczne bardzo często są wynikiem pośpiechu, jaki towarzyszy nam w życiu codziennym. Pośpiech i brak czasu są nieodłącznymi atrybutami współczesnej cywilizacji przemysłowej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania im jest dobre rozplanowanie

Dalej

Faza ostra

-1. Faza ostra (gorączka, uczucie rozbicia, bóle mięśni i stawów, bóle głowy, nocne pocenie się, wysypka na skórze). 2. U części zakażonych zespół limfadenopatyczny (Lymphadenopathy – PGL), czyli utrzymujące się przez długi czas powiększenie węzłów chłonnych, co najmniej w dwu różnych miejscach, nie licząc pachwin (węzły pachwinowe są nierzadko powiększone u osób zupełnie zdrowych), a więc na szyi i pod pachami.

Dalej

Metale ciężkie

Także substancje dodawane do żywności, niedozwolone w Polsce, mogą być przyczyną pokrzywki, obrzęku alergicznego, astmy, a nawet wstrząsu anafilaktycz- nego. Objawy astmy mogą być u osób predysponowanych indukowane przez glutaminian sodu, siarczyny, barwniki. Autorzy Hannusen i Haahtell w 1987 roku wykazali, że podłożem zróżnicowanych zmian skórnych w reakcji na wymienione czynniki chemiczne mogą być zarówno zjawiska immunologiczne, jak też procesy nieimmunologiczne („fałszywe” alergie, nietolerancje).

Dalej

MAGNEZ PIERWIASTKIEM ŻYCIA

Są dane wskazujące na to, iż w niektórych grupach ludności występuje obniżenie stężenia magnezu w płynach ustrojowych zarówno w stosunku do przyjętych norm, jak i w porównaniu z wynikami uzyskanymi w innych krajach. Jedną z przyczyn przedstawionego zjawiska może być niedostateczna podaż tego pierwiastka. Badania Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie wykazały spadek zawartości magnezu (z 396 mg w 1950 roku do 356 mg w 1983 roku) w diecie przeciętnego Polaka.

Dalej

Produkty mleczne

-1) potrawy mięsne i rybne, szczególnie farsze i mięso spożywane po upływie określonego czasu od momentu przygotowania, 2) przetwory mięsne, przy sporządzaniu których nie zachowano odpowiednich warunków termicznych,

-3) mięso pochodzące z uboju wykonanego z pominięciem kontroli weterynaryjnej, a także z uboju wykonanego nieprawidłowo i w nieodpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych,

Dalej

Preparaty chemiczne

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 22.04.1965 roku wprowadzenie do obrotu środków chemicznych produkcji krajowej i zagranicznej wymaga zezwolenia Ministra Rolnictwa. Instytut Ochrony Roślin sprawdza przydatność środka i jeżeli jego ocena jest pozytywna występuje do Państwowego Zakładu Higieny o opinię dotyczącą szkodliwego działania na organizm człowieka preparatu stosowanego w rolnictwie, zgodnie z instrukcją.

Dalej

INGERENCJI CHEMICZNEJ W ŚRODOWISKO NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

W Karcie Ottawskiej z 1986 roku promocja zdrowia została zdefiniowana jako „proces umożliwiający człowiekowi kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę”. Proces ten towarzyszy człowiekowi przez całe życie i polega na indywidualnym kształtowaniu zdrowia swojego i rodziny przez eliminację czynników ryzyka. Działania takie są możliwe do zrealizowania trzeba tylko: wiedzieć, chcieć i móc.

Dalej

JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBOM NOWOTWOROWYM?

Nowotwór jest tkanką rozrastającą się w sposób autonomiczny, wbrew ogólnoust- rojowej harmonii, i wywodzi się z prawidłowych tkanek organizmu. Nowotwory łagodne nie stanowią zagrożenia dla życia, powolnie narastają, nie dają przerzutów i przy obecnych metodach leczniczych są łatwe do wyleczenia. Nowotwory złośliwe są groźne dla życia, narastają szybko, powodują przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych i często dają nawroty po leczeniu.

Dalej

Czynniki stresorodne

Istnieje hipoteza, według której przeżycie silnego niespodziewanego stresu, przy nieco powiększonym obciążeniu stresowym, prowadzi po upływie pewnego czasu do wystąpienia ciężkiej choroby somatycznej. W procesie leczenia nawet tzw. bez-nadziejnych przypadków bardzo ważna u pacjentów jest wola życia, a więc cała sfera psychiczna. Lekarz może wiele pomóc choremu w tym, aby jego organizm zaczął pomagać samemu sobie przez lepsze zrozumienie własnych zachowań, reakcji oraz umiejętność kształtowania własnego stylu życia i rozwiązywania problemów osobistych.

Dalej