Monthly Archives Październik 2013

Alergeny zakaźne

-4) alergeny zakaźne – pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego, pasożytniczego, wydzieliny i jady owadów, 5) alergeny lekowe.

Determinujące znaczenie w rozwoju alergii ma obciążenie genetyczne, dlatego też o zdrowiu dziecka należy pomyśleć jeszcze przed jego narodzeniem. W przypadku rodzinnego obciążenia alergią pokarmową odpowiednia dieta kobiety będącej w ciąży, pozbawiona potraw alergizujących może znacznie ograniczyć alergiczne predyspozycje płodu. W ostatnim trymestrze ciąży matka powinna ograniczać mleko i jajka, nie spożywać cytrusów, orzechów i czekolady, a także owoców i warzyw, przy których uprawie stosowano trujące środki chemiczne. Odpowiednie odżywianie i postępowanie z dzieckiem od momentu urodzenia może oddziaływać korzystnie na jego układ immunologiczny. Niemowlę powinno być do 6 miesięcy karmione piersią, co zmniejszy ryzyko występowania alergii skórnych i układu oddechowego. Dietę niemowlęcia należy rozszerzać powoli i stopniowo. Dzieciom z grupy ryzyka przed 9 miesiącem życia nie należy podawać innego białka zwierzęcego aniżeli z pokarmu karmiącej matki, a glutenu przed ukończeniem roku. Owoce należy bardzo dokładnie płukać i gotować. Przy wprowadzaniu białka zwierzęcego podawać tylko gotowane i rozdrobnione mięso z jagnięcia, królika i drobiu. Zwierzęta powinny pochodzić z gospodarstw, w których stosuje się urozmaicone pasze, bez dodatków antybiotyków i hormonów! Nie wolno dzieciom podawać napojów i słodyczy sztucznie barwionych z dodatkiem konserwantów.

Dalej

Inna grupa enzymów

Inna grupa enzymów, których zadania są związane z metalami, to cytochromy. Przenoszą one elektrony między koenzymem Q (ubichinonem) a tlenem cząstecz-kowym w łańcuchu oddechowym.

Podczas transportu elektronów następuje zmiana wartościowości jonów żelaza w grupie hemowej. Jeśli w środowisku mitochondriów, gdzie zachodzą te procesy, wystąpi nadmiar jonów cynku lub kadmu, to zostanie zablokowana zdolność transportowa tego systemu, prowadząc do zaburzeń procesów uzyskiwania energii w komórce.

Dalej

Radionuklidy

-8) radionuklidy wykazują działanie uszkadzające szpik, a ponadto w odpowiednich dawkach mogą wyzwalać stany proliferacyjne układu krwiotwórczego

-9) obniżone stężenie selenu może wpływać na wzrost śmiertelności z powodu nowotworów, a zwłaszcza pęcherza moczowego, nerek i przewodu pokarmowego

-10) w przypadku przewlekłego zatrucia małych dzieci mlekiem w proszku skażonym związkami arsenu zarejestrowano przypadki uszkodzenia, a nawet utraty słuchu

Dalej

OSTROŻNIE Z KOFEINĄ

Kofeina, trójmetyloksatyna, występuje w dużych ilościach w liściach herbaty, owocach drzewa kawowego oraz orzeszkach cola. Kofeina chwilowo pobudza układ nerwowy ośrodkowy. Również kawa zawiera kofeinę. Powinny jej unikać osoby z nadciśnieniem, nieżytem żołądka lub dwunastnicy oraz ludzie nadpobudliwi nerwowo. Nadmierne picie kawy powoduje przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, bezsenność, poważne nadwyrężenie układu nerwowego. Z kawy muszą zrezygnować kobiety w ciąży, matki karmiące, nie wolno też podawać jej dzieciom. Dotyczy to również zawierających kofeinę napojów cola-cao

Dalej

AIDS – CHOROBA, KTÓREJ MOŻNA UNIKNĄĆ

Zespół nabytego upośledzenia odporności organizmu (acquired immune deficiency syndrome – AIDS), po raz pierwszy rozpoznany w USA w 1981 roku, wystąpił w niektórych rejonach świata już w końcu lat siedemdziesiątych. Choroba pojawia się najczęściej w kilka lat po zakażeniu wirusem HIV, dlatego też obecnie notowane jej przypadki odzwierciedlają poziom zakażenia HIV sprzed 3-5 lat lub z okresu wcześniejszego. Wirusa wywołującego AIDS nazwano ludzkim wirusem upośledzenia odporności (human immunodeficiency virus – HIV). Aktualnie na świecie obserwuje się wzrost liczby przypadków AIDS. Choroba ta atakuje w większości ludzi w wieku 20-49 lat, czyli osoby w najbardziej produktywnym wieku, stanowiąc poważne zagrożenie dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zwiększona śmiertelność noworodków z powodu zakażeń HIV może wpłynąć na opóźnienie postępu przewidywanego w programach ochrony zdrowia dzieci. Stresy społeczne i ekonomiczne związane z AIDS nabrały znaczenia politycznego i kulturowego.

Dalej

Alergeny pokarmowe

Przyczyny gwałtownie narastającej liczby zachorowań na alergie są bardzo różnorodne. Do głównych czynników sprzyjających ich powstawaniu można zaliczyć: skażenie środowiska naturalnego, w tym powietrza, gleby, wody i pożywienia, nałogowe palenie papierosów, przebywanie w środowisku roztoczy kurzu domowego, sztuczne karmienie niemowląt oraz nadużywanie antybiotyków.

Dalej

Promieniowanie elektromagnetyczne

Należy dbać o jej konserwację, dokładnie zmywać tłuszcz z uszczelek i drzwiczek, ostrożnie wkładać i wyjmować wszystkie produkty. Do środka kuchenki nie wolno wkładać przedmiotów metalowych!

Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródłem tego promieniowania mogą być przenośne, bezprzewodowe telefony, nadajniki radiowe, urządzenia radionawigacyjne, elektroenergetyczne linie przemysłowe, stacje transformatorowe.

Dalej

Metale ciężkie

Metale ciężkie, jak kadm czy ołów, dobrze wiążą się z melaniną występującą w większej ilości u ludzi z ciemną karnacją skóry. We krwi ołów wiąże się z erytrocytami. Po pobraniu stężenie ołowiu wzrasta najpierw w tkankach miękkich, a potem dopiero przemieszcza się do kości. Mózg noworodków, szczególnie z obszarów silnie uprzemysłowionych, również może zawierać wysokie stężenia tego metalu, gdyż ma jeszcze słabo rozwiniętą barierę krew-mózg. Wrażliwość na ołów wzrasta ponownie w starszym wieku, gdyż następuje wtedy zaburzenie w odkładaniu się tego metalu w kościach.

Dalej

Nadmiar stresów

-7. Nadmiar stresów i nieprawidłowych nawyków, sytuacji konfliktowych czy stresorodnych jako przejaw narastania tempa życia, konfliktów międzyludzkich itp. zaburzeń mechanizmów adaptacyjnych organizmu, które nie nadążają z przy-stosowaniem się do zmieniających się warunków życia.

Głównymi czynnikami środowiskowymi, które oddziałują na organizm człowieka, są: klimat, zanieczyszczenia środowiska, czynniki psychiczne i sytuacje stresowe. Powodują one niszczenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, w tym również podrażnienie i uszkodzenie błon śluzowych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz skóry. Ułatwia to przenikanie do organizmu naturalnych alergenów, takich jak pyłki roślin, antygeny pochodzenia zwierzęcego, zarodniki grzybów, środki spożywcze itp.

Dalej

Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń

-3. Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń w zakresie replikacji i reparacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), odpowiedzialnego za jakość, kształt, budowę i kierunki rozwoju komórek. Powodowanie na tej drodze niekorzystnych, niekiedy dziedzicznych mutacji przez wpływ np. benzenu, ksylenu, toluenu, różnorakich rozpuszczalników organicznych, niektórych pestycydów, promieniowa- niajonizującego, mikotoksyn, organicznych związków rtęci, a więc tzw. środowiskowa mutageneza, czyli wyzwalanie w komórkach, pod wpływem czynników środowiskowych, niekorzystnych dla organizmu człowieka mutacji, tj. dziedzicznych zmian materiału genetycznego.

Dalej

Woda

Woda w decydujący sposób kształtuje skład i zdrowotność wewnętrznego środowis-ka człowieka, dlatego też woda pitna musi być wodą zdrową, tzn. roztworem czystym,

o korzystnym dla zdrowia składzie mineralnym, dobrym smaku i bez zapachu, pozbawioną toksycznych zanieczyszczeń chemicznych i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Stężenie i wzajemne proporcje pierwiastków w organizmie pozostają w ścisłej zależności, pośredniej lub bezpośredniej, od stężenia ich zawartości i wzajemnych proporcji przede wszystkim w wodzie, ale także i w glebie.

Dalej

Tetracykliny

Wśród polipeptydów jedynym antybiotykiem dopuszczonym w Polsce jako środek przedłużający trwałość serów topionych jest nizyna.

Tetracykliny znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu ludzi i zwierząt, a ponadto mimo zakazu dodawane są do paszy w celu przyspieszenia wzrostu zwierząt hodowlanych oraz zwiększenia nośności kur. W związku z tak szerokim zastosowaniem wyłania się problem pozostałości tych antybiotyków w jajkach

Dalej

W owocach

przez bardzo pracowite pszczoły z nektaru wyssanego z dna wonnych kwiatów lub spadzi zebranej z aromatycznych gałązek leśnych. Pszczoły zbierając nektar czy spadź, testują je na własnym organizmie na zawartość związków toksycznych. Miód nie zawiera mocnych toksyn, gdyż w kontakcie z trucizną pszczoła ginie nie dolatując do ula. W związku z tym nie stosujmy trucizn w formie oprysków na pola, lasy i sady, a jeżeli jest to konieczne, to nie opryskujmy ich w okresie kwitnienia i pylenia przez pszczoły. Miód pszczeli zawiera węglowodany, białka, enzymy, hormony, witaminy, substancje mineralne, bakteriobójcze, zapachowe, barwniki naturalne. Charakteryzuje się wysoką aktywnością, ale dopiero po rozcieńczeniu z letnią przegotowaną wodą. Po upływie kilku godzin z glukozy uwalnia się nadtlenek wodoru, który przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Miód należy do substancji chłonnych, dlatego nie powinno się go przechowywać w konwiach powleczonych emulsją ołowianą, lecz w szklanych naczyniach.

Dalej

Mięso i ryby

W zapobieganiu zatruciom pokarmowym istotną rolę odgrywa odpowiednie przeszkolenie personelu zatrudnionego w przetwórniach, sklepach spożywczych i zakładach żywienia zbiorowego. Zapobieganie zatruciom pokarmowym obejmuje szeroki zakres czynności, m.in. hodowlę zwierząt rzeźnych, ubój z zachowaniem zasad higieny, transport mięsa i jego produktów, uprawę owoców i warzyw, przetwórstwo spożywcze, handel. W postępowaniu zapobiegawczym należy uwzględnić dwie podstawowe zasady: niedopuszczenie do zanieczyszczenia żywności bakteriami chorobotwórczymi na żadnym etapie procesu produkcyjnego oraz uniemożliwienie namnażania się tych bakterii w surowcach, półproduktach i gotowych potrawach.

Dalej

PESTYCYDY A ZDROWIE

Pestycydy są związkami o dużej toksyczności, szkodliwie oddziałującymi na zdrowie i życie człowieka. Aby prawidłowo je stosować i bezpiecznie obchodzić się z nimi, należy przede wszystkim poznać ich działanie na organizm.

Niewielkie dawki pestycydów, wprowadzane do organizmu wraz z żywnością, nie wywołują na ogół widocznych objawów. Dopiero po pewnym czasie, na skutek ich nagromadzenia się i szkodliwego oddziaływania na układ nerwowy oraz narządy wewnętrzne, powodują potęgujące się niedomagania i dolegliwości. Jest to szczególnie niebezpieczny przebieg zatruć, gdyż często uchodzi uwagi lekarza i samych zainteresowanych. Niebezpieczeństwo zatruć potęguje się również dlatego, że przebieg i nasilenie objawów zależą nie tylko od właściwości substancji toksycznej, ale także od właściwości somatycznych organizmu, wieku, płci czy stanu zdrowia. Różne przyczyny zatruć wywołanych pestycydami, nieświadomość ich powstawania oraz trudności w leczeniu nakazują zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę.

Dalej