Monthly Archives Październik 2013

Pestycydy

Pestycydy to powszechnie stosowana nazwa chemicznych substancji stosowanych w rolnictwie, głównie chloro- i fosforoorganicznych. Dzielą się na trzy główne grupy: insektycydy, herbicydy i fungicydy.

Najbardziej popularny, o najszerszym zakresie działania, ale też najbardziej trwały w środowisku jest DDT – dichlorodifenylotrójchloroetan. Jego produkcja na świecie w 1963 roku wynosiła ponad 81 tys. ton. W Polsce w tym czasie zużyto 300-350 ton czystego gamma-heksachlorocykloheksanu (HCH), który już od wielu lat nie jest stosowany w rolnictwie. Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w produktach żywnościowych nadal jednak stanowią zagrożenie dla zdrowia, co udowodniono w wielu doświadczeniach i pracach. Problem dotyczy przede wszystkim insektycydów, a zwłaszcza DDT, HCH, związków dienowych i pochod-

Dalej

Formaldehyd

składnikiem dymu tytoniowego. Formaldehyd wywołuje zaburzenie oczyszczania rzęskowego i przerost komórek gruczołowych dróg oddechowych. Wbudowuje się także do receptora „zmiatacza” i głęboko penetruje układ immunologiczny. U dzieci narażonych w mieszkaniach na wysokie stężenia formaldehydu częściej występuje astma oskrzelowa.

Problem jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych istnieje od dawna, chociażby z powodu obecności zarazków chorobotwórczych czy produktów spalania. W ciągu ostatnich dwudziestu lat problemy zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zwielokrotniły się na skutek stosowania tapet, farb, lakierów, wykładzin, impregnowanych mebli z płyty pilśniowej, które emitują do wnętrza pomieszczeń szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Substancje zanieczysz-czające powietrze w pomieszczeniach są rozmaite, a ich pochodzenie może być zarówno naturalne, jak i wynikać z działalności człowieka. Mogą to być lotne substancje organiczne, wśród których należy wymienić m.in. formaldehyd, produkty spalania (tlenki węgla, azotu, siarki), włókna mineralne, radon oraz zanieczyszczenia biologiczne (drobnoustroje i alergeny).

Dalej

Truskawki

Truskawki zawierają kwas elagowy, dużo witaminy C i błonnik pokarmowy. Spożywanie selerów prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i zmniejszenia stężenia cholesterolu. Występujące w selerach psolareny zapobiegają łuszczycy.

Kalafior, dzięki zawartości sulforafenu, pobudza syntezę enzymów zwalczających choroby nowotworowe. Zawiera też potas, który utrzymuje równowagę wodno- -elektrolitową i prawidłowy rytm serca, oraz błonnik pokarmowy spełniający ważną funkcję ochronną dla organizmu.

Dalej