Monthly Archives Listopad 2013

Promieniotwórczy cez

Promieniotwórczy cez gromadzi się głównie w mięśniach. Zawartość jodu w tkankach organizmu człowieka jest niewielka, średnio w całym organizmie w granicach 0,25-0,6 ppm, w tkankach tarczycy stanowi ona jednak około 200 ppm, czyli stężenie jodu w tym narządzie jest tysiąckrotnie wyższe. Jod promieniotwórczy też gromadzi się w tarczycy. Dawka promieniowania, która mogłaby być niegroźna, gdyby ją podzielić równo między wszystkie tkanki organizmu, może okazać się śmiertelna, jeżeli spowoduje raka tarczycy lub przytarczyc. Promieniowanie jonizujące stanowi poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Dalej

Promieniowanie UV-B

W niektórych przypadkach choroba nowotworowa może ujawnić się po długim okresie od momentu zadziałania czynnika szkodliwego, czego przykładem są obecne zachorowania na nowotwory osób, które jako małe dzieci zostały napromieniowane wskutek wybuchu bomby w Hiroszimie i Nagasaki w Japonii w 1945 roku.

Umiarkowane korzystanie ze słońca jest wskazane, ale nadmierna dawka promieni słonecznych w ostrej ekspozycji może prowadzić do raka skóry lub sutka oraz wpływa niekorzystnie na wzrok, dodaje zmarszczek, przyspiesza starzenie się skóry. Promieniowanie UV-A przenika w głąb skóry, niszczy włókna kolagenowe i elas- tynowe, które odpowiadają za sprężystość skóry, czego wynikiem jest powstawanie zmarszczek, bruzd i załamań oraz zwiększenie wiotkości skóry.

Dalej

Owoce

Owoców nie można spożywać zaraz po zakupie. Po przyniesieniu do domu należy je dokładnie wyszorować miękką szczoteczką pod bieżącą, zimną wodą. Niestety i ten zabieg nie usuwa całości wosku i środków owadobójczych. Najbezpieczniej

i najlepiej zaopatrywać się w warzywa i owoce w gospodarstwach ekologicznych, w których nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Dalej

W polskiej diecie

-1. W polskiej diecie należy zmniejszyć spożycie tłuszczów ogółem poniżej 30% dziennego zapotrzebowania na energię, zmieniając jednocześnie ich strukturę przez zwiększenie udziału tłuszczów roślinnych, zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Podstawą dziennej racji pokarmowej powinny być produkty niskotłuszczowe.

-2. Nasycone kwasy tłuszczowe, które przeważają w diecie Polaków, i kwasy tłuszczowe typu trans wywierają podobny, niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, podnosząc stężenie cholesterolu frakcji LDL i z tego powodu powinny być traktowane łącznie. Należy zatem ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zawartość kwasów tłuszczowych typu trans w tłuszczach otrzymywanych przemysłowo.

Dalej

Witamina B3

Witamina B3 jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania energii ze składników pożywienia. Wpływa na właściwy rozwój komórek i tkanek organizmu. Jest syntetyzowana w przewodzie pokarmowym z aminokwasu tryptofanu. W wyniku jej niedoboru na skórze narażonej na długotrwałe działanie promieni słonecznych pojawia się czerwona wysypka, następuje też zapalenie skóry. Witamina B3 występuje w produktach zbożowych uzyskanych z mąki z grubego przemiału, drożdżach piwnych, drobiu, cielęcinie, mleku, jajach, kiełkach pszenicy. Kiełki pszenicy, oprócz witamin z grupy B, zawierają też witaminę E, cynk, selen, magnez, błonnik pokarmowy. Błonnik wzmaga perystaltykę jelit, zapobiega zawałowi serca i udarowi mózgu przez zmniejszenie niekorzystnej frakcji LDL cholesterolu i triacyloglicerolów we krwi. Selen i witamina E jako przeciwutleniacze zapobiegają rozwojowi chorób nowotworowych.

Dalej

Region chromosomowy

Region chromosomowy 5q31 -q33 zawiera wiele genów, których produkty mogą być zaangażowane w proces zapalny oskrzela, m.in. GM-CSF2 (granulocyte macrophage – colony stimulating factor), FGFA (fibroblast growth factor acidic), IRF1 (immune regulatory factor 1), EGR1 (early growth response gene 1), ADR B2 (B2 – adrenergic receptor), PDGFR (platelet – derived growth factor receptor) oraz interleukiny: IL-3, -4, -5, -9 i 13. Wszystkie te geny to potencjalni kandydaci do miana „genu podatności na astmę”, gdyż każdy z nich może warunkować nadreaktywność oskrzeli, która jest zarówno częścią składową klinicznego objawu astmy oskrzelowej, jak i czynnikiem ryzyka dla tej jednostki chorobowej.

Dalej

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą i w jak najmniejszym stopniu przetworzoną, świeże warzywa i owoce wyhodowane bez stosowania pestycydów i nawozów sztucznych oraz gotowane i duszone potrawy mięsne.

Obecnie na podstawie szczegółowych opinii organizacji międzynarodowych, takich jak FAO/WHO, wiadomo, że liczne kraje, zwłaszcza położone na obszarach tropikalnych, dopuściły napromienianie żywności. W Polsce dopuszczono bezwarunkowe napromienianie cebuli i czosnku – w celu hamowania zdolności kiełkowania oraz przypraw – w celu dekontaminacji mikrobiologicznej.

Dalej

Mangan

Mangan (Mn), oprócz miedzi, żelaza i kobaltu, bierze udział w prawidłowym kształtowaniu procesów krwiotwórczych. Stymuluje działanie witaminy B^ Wchodzi w skład enzymów aktywizujących powstawanie ważnych składników chrząstek stawowych.

Cynk (Zn) odgrywa rolę w hamowaniu niektórych ogniw onkogenezy, wyzwalanej przez wirusy RNA. Jest niezbędny w prawidłowym kształtowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego i gruczołów płciowych, w procesach regeneracyjnych i gojeniu się ran. Wchodząc w skład wielu enzymów, warunkuje poprawność przebiegu różnorodnych reakcji biochemicznych.

Dalej

Wchłanianie

Wchłanianiu sprzyja duża powierzchnia wymiany i bariery w postaci nabłonków pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych. Kumulacja ołowiu w drogach oddechowych człowieka zależy od wielkości cząsteczek oraz szybkości wymiany gazowej w płucach. W organizmie istnieją strefy szczególnie bronione przed przedostawaniem się czynników szkodliwych. Są to bariery: krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, krew-jądra, a także bariera łożyskowa. Pokony-

Dalej

Azotany i azotyny

Zbyt intensywne nawożenie pól uprawnych związkami azotu powoduje wzrost ich stężenia w roślinach. Pośrednio może to stać się przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć u ludzi i zwierząt. Mogą to być zatrucia azotanami i azotynami, cyjanowodorem oraz nitrozoamidami lub nitrozoaminami. Główną przyczyną występowania azotanów i azotynów w żywności dla niemowląt jest właśnie nadmierne nawożenie mineralne upraw i skażenie środowiska – wody studziennej i wodociągowej, paszy dla zwierząt, a przez to mleka i jego przetworów, oraz powietrza (tlenki azotu). Nadmierne spożycie azotanów przez niemowlęta i małe dzieci stwarza przede wszystkim zagrożenie methemoglobinemią.

Dalej

Silne emocje

przez układ nerwowy i hormonalny. Dlatego też działanie poszczególnych czynników na organizm człowieka należy rozpatrywać w powiązaniu ze środowiskiem. Sytuacja stresująca, która przekracza siły obronne organizmu, doprowadza do jego zmian patologicznych, zwłaszcza u osób o bardziej pobudliwym układzie nerwowym.

Człowiek znajdując się w konkretnej sytuacji dokonuje oceny pierwotnej i wtórnej. Spostrzega i interpretuje sytuację, a także zastanawia się nad własnymi możliwościami sprostania okolicznościom, w jakich się znalazł. Wynika z tego

Dalej