Monthly Archives Grudzień 2013

Antymon

Antymon, arsen, selen czy tellur mają właściwości fizyczne metali, lecz ich właściwości chemiczne są charakterystyczne dla niemetali. Dlatego zaliczamy je do grupy metaloidów.

Podobnych kłopotów nastręcza pojęcie metal ciężki. Często do tej grupy są zaliczane zarówno metaloidy, jak i metale, których z natury ciężkimi nazwać nie można, np. aluminium. Niemniej jednak w wielu klasyfikacjach za metale ciężkie uznaje się te, których masa atomowa jest większa od masy sodu (> 22,99). Pozostałe,

Dalej

Substancje obce

Z punktu widzenia ochrony zdrowia należy większą wagę przywiązywać do tych substancji, z którymi człowiek styka się stale, a więc do występujących w żywności, wodzie, powietrzu, w lekach oraz środkach przeznaczonych do mycia i czyszczenia.

Substancje obce stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania organizacji międzynarodowych. Doprowadzono do tego, że w ramach Komisji Kodeksu Żywnościowego – FAO/WHO działają komitety zajmujące się substancjami dodawanymi do żywności, zanieczyszczeniami i pozostałościami pestycydów. Barierą utrudniającą eksport i import artykułów żywnościowych są zróżnicowane przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach. W krajach tropikalnych artykuły żywnościowe są bardziej narażone na działanie pleśni i bakterii, a tłuszcze szybciej jełczeją. Artykuły żywnościowe importowane z tych krajów mogą być zanieczyszczone nie znanymi u nas szkodnikami lub zakażone pleśniami, wytwarzającymi związki szkodliwe dla zdrowia.

Dalej

Pierwotny niedobór magnezu

Przewlekły niedobór magnezu wywołuje wiele bardzo zróżnicowanych objawów klinicznych. Mogą nastąpić zaburzenia nerwowo-mięśniowe, np. tężyczka, zaburzenia funkcji układu krążenia lub układu pokarmowego, zwiększona podatność na stres oraz na infekcje.

Stres dodatkowo pogłębia jeszcze niedobór magnezu, zwiększając jego wydalanie z moczem. Niedobory tego pierwiastka w organizmie i stresy współdziałają także w przypadku reaktywności immunologicznej i wywołują stan zmniejszonej odporności na zakażenie. Magnez usprawnia fagocytozę leukocytów oraz zmniejsza reakcję zapalną. W przypadku niedoboru magnezu może dojść do zmian hematologicznych, uszkodzenia nerek, wystąpienia nerwic oraz alergii.

Dalej

ŻYWNOŚĆ NAPROMIENIOWANA

Wiele kontrowersji budzi wykorzystywanie energii promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia uważa tę metodę za bezpieczną dla zdrowia, pod warunkiem właściwego jej stosowania. Promieniowanie powoduje radiolizę wody w tkankach, wskutek czego powstają rodniki, które mogą wywołać daleko posunięte zmiany w składnikach odżywczych.

Dalej

Stres psychiczny

Bardzo groźne dla zdrowia dzieci jest oglądanie w telewizji drastycznych i brutalnych scen z filmów, w których dominują przemoc, morderstwa czy seks. Zbyt mało jest programów, które przedstawiałyby postacie godne naśladowania.

Stres psychiczny powodowany uciążliwym hałasem, bezsennością czy też oglądaniem filmów z brutalnymi scenami jest jednym z potężnych czynników ryzyka w zachorowalności na wszystkie schorzenia.

Dalej

Producenci żywności

Ze względu na zdrowie społeczeństwa i zahamowanie nieuczciwych praktyk niektórych producentów żywności została wydana ustawa z dnia 25 listopada 1970 r.

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 29, poz. 245 z 1971 r. wraz ze zmianami z dnia 6.11.1992 r. Nr 91, poz. 456), w której czytamy m.in.:

Art. 6.1. Zakazuje się wykorzystywania do celów żywienia ludzi lub do produkcji innych środków spożywczych produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano substancje o działaniu hormonalnym z zastrzeżeniem ust. 2.

Dalej

Fasola

Fasola jest bogatym źródłem białka, fosforu, potasu, żelaza, witamin z grupy B oraz błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Błonnik rozpuszczalny w wodzie obniża stężenie cholesterolu we krwi i zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca i cukrzycę. Błonnik nierozpuszczalny w wodzie zwiększa perystaltykę jelit i chroni przed nowotworami układu pokarmowego.

Czosnek zawiera substancje potrzebne do wytwarzania aminokwasu glutationu, który jest przeciwutleniaczem i bierze udział w oczyszczaniu organizmu z trujących produktów przemiany materii. Miażdżony czosnek uwalnia substancje lotne – tio-siarczany. Allycyna ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Siarczyn dwuallylowy unieczynnia działanie substancji rakotwórczych, zwalnia przemianę szkodliwych nitrozoamin oraz hamuje rozwój procesów nowotworowych.

Dalej

Hałas

nerwowe sprzężenie zwrotne z mózgu przychodzą sygnały powodujące zmianę wzajemnego położenia kosteczek ucha środkowego. Kosteczki są połączone małymi mięśniami, które pobudzone impulsami nerwowymi powodują ich kurczenie się. W następstwie skurczu kosteczki z ułożenia wyjściowego, zapewniającego normalną czułość słuchu, ustawiają się tak, aby amortyzować zbyt duże wychylenia błony bębenkowej i zmniejszyć amplitudę drgań na wejściu do ślimaka. Musi jednak upłynąć pewien czas, aby mechanizm obronny uruchomił się, a także znacznie dłuższy przedział czasu, aby czułość ucha wróciła do wartości wyjściowej. W związku z tym krótkotrwałe zjawiska dźwiękowe o wysokim poziomie dźwięku są niebezpieczne dla narządu słuchu i układu nerwowego, ponieważ nie ma wystarczającego czasu na wyzwolenie mechanizmu obronnego.

Dalej

Promieniowanie radioaktywne

Aby uniknąć szkodliwych działań tego promieniowania, należy m.in. bezwzględnie respektować zakazy przebywania i zatrzymywania się w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji nadawczych, starać się jak najrzadziej używać telefonów bezprzewodowych, a jeżeli w swej pracy korzystamy z nadajników radiowych, to starajmy się zachować jak największą odległość od anteny.

Dalej

Witamina A

Ważną rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia odgrywają witaminy i związki mineralne, występujące w pożywieniu. Bez witamin organizm nie może odpowiednio trawić innych składników pożywienia, zwalczać infekcji ani tworzyć nowych komórek. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu są też składniki mineralne. Zapewniają one równowagę płynów komórkowych, prawidłowe funkcjonowanie komórek, normalną pracę mięśni i mózgu, są głównymi składnikami kości, zębów, krwinek i tkanki miękkiej.

Dalej

Niedobór cynku

-5) niedobór magnezu m.in. ułatwia wpływy mutagenne i teratogenne innych czynników, a ponadto upośledza przebieg różnych reakcji biochemicznych

-6) niedobór cynku może powodować m.in. osłabienie układu immunologicznego i blokadę tzw. rewerstranskryptazy, tzn. enzymu, który na tzw. matrycy RNA (pochodzącego z RNA wirusów onkogennych) powiela i pomnaża DNA jądrowy, doprowadzając do zmian morfologicznych i antygenowych, umożliwiając powstawanie patologicznych klonów komórkowych

Dalej

Wszystkie komórki ciała

Wszystkie komórki ciała człowieka potrzebują stale tlenu, aby podtrzymywać właściwą przemianę materii. Nie tylko komórki mięśniowe, ale przede wszystkim komórki gruczołów wydzielania wewnętrznego, rdzenia kręgowego i mózgu muszą być zaopatrywane w tlen, by mogły należycie spełniać swoje zadania. Po dłuższym przebywaniu w nie wietrzonych pomieszczeniach odczuwamy potrzebę uzupełnienia tlenu. W tym przypadku odpoczynek bierny trzeba zastąpić terapią ruchową na świeżym powietrzu. Dobrodziejstwo oddychania czystym, bogatym w tlen powietrzem odczuwa się po dłuższej wędrówce wśród zielonych łąk i lasów. Przy prawidłowym oddychaniu, a zwłaszcza przy dobrym trenowaniu tzw. głębokiego oddechu, ciężkie zmęczenie wkrótce znika. Ruch na świeżym powietrzu wzmaga siły obronne organizmu, zapobiega występowaniu wielu chorób, a co za tym idzie

Dalej

WYMOGI ZDROWOTNE SPOŻYWANYCH POKARMÓW

Pożywienie naturalne, będące wytworem ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym, zawsze ujawni stan, w jakim to środowisko się znajduje. Człowiek zmierzając do jak najkorzystniejszych rezultatów nie zawsze może wytworzyć pożywienie najlepsze z punktu widzenia jego zdrowotności. Wiąże się to częściowo z wtórnym efektem degradacji i kontaminacji środowiska, tj. nadmiernym nawożeniem, nieracjonalnie dużą chemizacją środkami ochrony roślin, stosowaniem detergentów, nie oczyszczanymi ściekami (zawierającymi pasożyty, drobnoustroje chorobotwórcze i nadmiar związków azotowych), fizycznym niszczeniem gleby (odkrywki, hałdy przyfabryczne), osadzaniem się metali ciężkich z gazów spalinowych, rozmakaniem hałd i wypłukiwaniem z nich, a w konsekwencji przenikaniem do otaczającego je środowiska glebowego i wody, substancji toksycznych, a ponadto z opadami zanieczyszczeń przemysłowych z atmosfery, różnorodnymi odpadami poprodukcyjnymi itd.

Dalej

Żywe bakterie kwasu mlekowego

-3) bakterii kwasu mlekowego (Bifidobacterium, Lactobacillus). Bakterie kwasu mlekowego występujące w jelicie hamują procesy gnilne, w których powstają m.in. indole, skatole, nitrozoaminy, zaliczane do silnych czynników stymulujących procesy nowotworowe. Dzięki bakteriom kwasu mlekowego syntetyzowane są witaminy (B,, B2, B12, kwas nikotynowy, witamina K) i pobudzany jest układ odpornościowy naszego organizmu, co chroni przed przenikaniem przez ścianę jelita bakterii, endotoksyn i alergenów. Ponadto laseczki kwasu mlekowego zwiększają strawność białka, a fermentowane produkty mleczne szybciej są przenoszone do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Kwas mlekowy ułatwia wchłanianie wapnia, a obecność lotnych kwasów tłuszczowych ma działanie przeciwbakteryjne. Obecność bakterii kwasu mlekowego decyduje o stanie naszego zdrowia.

Dalej

Dwutlenek azotu

Przy wysokim stężeniu S02, C02 i pyłu węglowego w wyniku braku ruchu powietrza i jego dużej wilgotności, powstaje zjawisko smogu kwaśnego (mgła przemysłowa typu londyńskiego). W 1952 roku, na przełomie listopada i grudnia, smog kwaśny wystąpił w Londynie, a jego ofiarą w ciągu sześciu dni padło 4000 osób.

Dwutlenek azotu jest wszechobecny zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i w mieszkaniach. Ma silne właściwości oksydacyjne, które decydują o jego prozapalnym działaniu, skoro silny „zmiatacz” wolnych rodników, jakim jest kwas askorbinowy, zapobiega skurczowi wywołanemu przez N02. Gaz ten łatwo penetruje do dolnych dróg oddechowych. Wykazano, iż po ekspozycji na NO, największe zmiany morfologiczne występują wokół przewodów pęcherzykowych i pęcherzyków płucnych. N02 hamuje aktywność antyproteaz i upośledza funkcje makrofagów. Wyniki tych badań korespondują ze stwierdzonym epidemiologicznie wzrostem podatności na infekcje dróg oddechowych u osób eksponowanych na N02.

Dalej