AIDS – CHOROBA, KTÓREJ MOŻNA UNIKNĄĆ

Zespół nabytego upośledzenia odporności organizmu (acquired immune deficiency syndrome – AIDS), po raz pierwszy rozpoznany w USA w 1981 roku, wystąpił w niektórych rejonach świata już w końcu lat siedemdziesiątych. Choroba pojawia się najczęściej w kilka lat po zakażeniu wirusem HIV, dlatego też obecnie notowane jej przypadki odzwierciedlają poziom zakażenia HIV sprzed 3-5 lat lub z okresu wcześniejszego. Wirusa wywołującego AIDS nazwano ludzkim wirusem upośledzenia odporności (human immunodeficiency virus – HIV). Aktualnie na świecie obserwuje się wzrost liczby przypadków AIDS. Choroba ta atakuje w większości ludzi w wieku 20-49 lat, czyli osoby w najbardziej produktywnym wieku, stanowiąc poważne zagrożenie dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zwiększona śmiertelność noworodków z powodu zakażeń HIV może wpłynąć na opóźnienie postępu przewidywanego w programach ochrony zdrowia dzieci. Stresy społeczne i ekonomiczne związane z AIDS nabrały znaczenia politycznego i kulturowego.

Grupy osób zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HIV to: 1) narkomani stosujący dożylnie narkotyki, 2) mężczyźni homoseksualiści, 3) prostytutki,

-4) biseksualiści, tj. okazujący skłonność do osób obojga płci, 5) osoby, które dużo podróżują i mają kontakty seksualne z osobami z obszarów endemicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>