Alergeny pokarmowe

Przyczyny gwałtownie narastającej liczby zachorowań na alergie są bardzo różnorodne. Do głównych czynników sprzyjających ich powstawaniu można zaliczyć: skażenie środowiska naturalnego, w tym powietrza, gleby, wody i pożywienia, nałogowe palenie papierosów, przebywanie w środowisku roztoczy kurzu domowego, sztuczne karmienie niemowląt oraz nadużywanie antybiotyków.

Przyjmując za kryterium podziału drogę przenikania alergenów do organizmu człowieka, wyróżniono: 1) alergeny wziewne – przedostające się do organizmu drogą oddechową,

-2) alergeny pokarmowe – przenikające w stanie nie rozłożonym przez błonę śluzową jelit, 3) alergeny kontaktowe – przenikające przez skórę i błony śluzowe,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>