Antymon

Antymon, arsen, selen czy tellur mają właściwości fizyczne metali, lecz ich właściwości chemiczne są charakterystyczne dla niemetali. Dlatego zaliczamy je do grupy metaloidów.

Podobnych kłopotów nastręcza pojęcie metal ciężki. Często do tej grupy są zaliczane zarówno metaloidy, jak i metale, których z natury ciężkimi nazwać nie można, np. aluminium. Niemniej jednak w wielu klasyfikacjach za metale ciężkie uznaje się te, których masa atomowa jest większa od masy sodu (> 22,99). Pozostałe,

masie atomowej niższej od sodu, zalicza się do grupy metali lekkich. Działalność człowieka, poza naturalnymi procesami wietrzenia skał rudonośnych,

One comment to Antymon

  • Ciolek  says:

    A czy ktos ma graj jak powstaja pochodne metaloidow?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>