Całkowite stężenie aluminium

Całkowite stężenie aluminium w ciele dorosłego człowieka mieści się w granicach od 50 do 150 mg. Aluminium we krwi wiąże się z białkiem transportującym żelazo

– transferryną, gdyż samo żelazo zajmuje tylko 35% wiązań w tym białku. Najwięcej aluminium kumuluje się w kościach i płucach. W warunkach prawidłowych małe dawki wchłoniętego aluminium są usuwane z moczem. Jeżeli jednak stężenie tego pierwiastka wzrasta, nerki przestają go wydalać. Wtedy może dojść do usuwania aluminium z mlekiem karmiących matek.

Arsen stanowi około 100 g masy ciała dorosłego człowieka. Wnika drogami oddechowymi i jest przyjmowany z pokarmem. W ciągu doby drogami oddechowymi może wniknąć do jednego mikrograma arsenu. Jest on łatwo transportowany z krwią, skąd dostaje się do innych tkanek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>