Czynniki genetyczne

Czynniki genetyczne warunkują możliwość reakcji układu immunologicznego w postaci nadmiernej i nieprawidłowo kontrolowanej produkcji immunoglobuliny E w odpowiedzi na czynniki środowiskowe. Ta predyspozycja, określana mianem atopii, jest uzależniona od częstości i nasilenia ekspozycji na alergeny zewnątrz- pochodne.

Ludzkie zdrowie jest efektem właściwego ukształtowania układu człowiek-przyroda. Zdrowie i choroba przejawiają się w fenotypie organizmu ludzkiego, ten zaś jest kształtowany i kontrolowany przez genotyp oraz przez wpływy otaczającego nas środowiska życiowego. Istnieje konieczność upowszechniania tych informacji, gdyż zanieczyszczenie środowiska nie zostanie opanowane, dopóki opinia publiczna nie będzie zaalarmowana grożącymi niebezpieczeństwami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>