Dwutlenek azotu

Przy wysokim stężeniu S02, C02 i pyłu węglowego w wyniku braku ruchu powietrza i jego dużej wilgotności, powstaje zjawisko smogu kwaśnego (mgła przemysłowa typu londyńskiego). W 1952 roku, na przełomie listopada i grudnia, smog kwaśny wystąpił w Londynie, a jego ofiarą w ciągu sześciu dni padło 4000 osób.

Dwutlenek azotu jest wszechobecny zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i w mieszkaniach. Ma silne właściwości oksydacyjne, które decydują o jego prozapalnym działaniu, skoro silny „zmiatacz” wolnych rodników, jakim jest kwas askorbinowy, zapobiega skurczowi wywołanemu przez N02. Gaz ten łatwo penetruje do dolnych dróg oddechowych. Wykazano, iż po ekspozycji na NO, największe zmiany morfologiczne występują wokół przewodów pęcherzykowych i pęcherzyków płucnych. N02 hamuje aktywność antyproteaz i upośledza funkcje makrofagów. Wyniki tych badań korespondują ze stwierdzonym epidemiologicznie wzrostem podatności na infekcje dróg oddechowych u osób eksponowanych na N02.

Formaldehyd jest zanieczyszczeniem dotyczącym zarówno środowisk zewnętrznych, jak i wewnątrzmieszkaniowych, a także środowisk pracy. Wywiera działanie drażniące zarówno na górne, jak i dolne drogi oddechowe. Reakcje z podrażnienia zdarzają się już przy stężeniu 0,012 mikrogramów na metr sześcienny. Jego największe dopuszczalne stężenie (tzw. NDS) wynosi 0,2 mikrogramów na metr sześcienny. W mieszkaniach formaldehyd występuje w stężeniach 10-50 mikrogramów na metr sześcienny. Zanieczyszczone nim mogą być: wykładziny, tapety i nowe meble. Z klejów i żywic formaldehyd uwalnia się przez ponad 5 lat. Jest także

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>