Inna grupa enzymów

Inna grupa enzymów, których zadania są związane z metalami, to cytochromy. Przenoszą one elektrony między koenzymem Q (ubichinonem) a tlenem cząstecz-kowym w łańcuchu oddechowym.

Podczas transportu elektronów następuje zmiana wartościowości jonów żelaza w grupie hemowej. Jeśli w środowisku mitochondriów, gdzie zachodzą te procesy, wystąpi nadmiar jonów cynku lub kadmu, to zostanie zablokowana zdolność transportowa tego systemu, prowadząc do zaburzeń procesów uzyskiwania energii w komórce.

Metale mogą się wiązać z błonami mitochondriów, lizosomów czy jąder komórkowych. Część z nich pełni tam funkcje stabilizujące, jednak współzawodnictwo o miejsce wiązania może doprowadzić do wyparcia metalu niezbędnego. Zamiast niego wchodzi wówczas inny metal, np. wapń jest wypierany przez rtęć lub ołów, doprowadzając do poważnych uszkodzeń błon.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>