Izotopy

Izotopy te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka z powodu łatwej przyswajalności i zdolności odkładania się w jego organizmie, a także ze względu na długi okres połowicznego rozpadu i duże ilości tych pierwiastków w produktach rozszczepienia.

Większe nagromadzenie pierwiastka promieniotwórczego w kościach jest bardzo niebezpieczne, gdyż znajdujący się wewnątrz kości szpik stale wytwarza nowe komórki krwi, które żyją krótko i muszą być ciągle zastępowane. Szpik jest bardzo wrażliwy na promieniowanie, gdyż zawiera komórki, które nieustannie rozmnażają

się przez podział, ich kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) jest ciągle powielany, przez co szczególnie podatny na uszkodzenie. Promieniotwórczy stront na skutek podobieństwa do wapnia może zagęszczać się w mleku matek i tą drogą być przekazywany potomstwu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>