JAK ŻYĆ NORMALNIE Z ALERGIĄ?

Alergie, czyli nadwrażliwości stały się chorobami współczesnej cywilizacji. Liczba alergików co roku się zwiększa. Niektóre osoby cierpią na choroby uczuleniowe od urodzenia, a u innych pojawiają się one nagle, pod wpływem niekorzystnych czynników środowiskowych.

Układ immunologiczny stoi na straży stabilności organizmu, eliminując i neu-tralizując niekorzystne oddziaływanie substancji obcych, przedostających się do organizmu z zewnątrz. Zwykle reakcje odpornościowe przebiegają bez zakłócenia czynności narządów i tkanek. Niekiedy jednak może dochodzić do pewnych zaburzeń i wtedy mechanizmy obronne stają się dla organizmu szkodliwe. Dzieje się tak w przypadku, gdy organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym komórkom i tkankom traktując je pomyłkowo jako obce, co w konsekwencji prowadzi do jego samozniszczenia. Może także dochodzić do nadmiernej agresji mechanizmów immunologicznych w stosunku do wcześniej dobrze tolerowanych czynników otaczającego środowiska. Mamy wtedy do czynienia z nadwrażliwością, czyli alergią.

U niektórych osób występuje predyspozycja do chorobowego reagowania na pewne czynniki, co nazywa się atopią. W przypadku chorób atopowych układ odpornościowy wytwarza zbyt duże ilości przeciwciał IgE. Choroby alergiczne występują częściej w rodzinach obarczonych skazą atopową. Gdy obydwoje rodzice cierpią na chorobę alergiczną, wówczas możliwość przekazywania potomstwu predyspozycji alergicznych może wynosić od 72 do 80%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>