MAGNEZ PIERWIASTKIEM ŻYCIA

Są dane wskazujące na to, iż w niektórych grupach ludności występuje obniżenie stężenia magnezu w płynach ustrojowych zarówno w stosunku do przyjętych norm, jak i w porównaniu z wynikami uzyskanymi w innych krajach. Jedną z przyczyn przedstawionego zjawiska może być niedostateczna podaż tego pierwiastka. Badania Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie wykazały spadek zawartości magnezu (z 396 mg w 1950 roku do 356 mg w 1983 roku) w diecie przeciętnego Polaka.

Przyczyn niedoboru magnezu w organizmie można się dopatrywać znacznie wcześniej, mianowicie już w wadliwym procesie rozwojowym roślin. Obserwuje się bowiem stałe blokowanie dostępu magnezu do ich systemu korzeniowego, głównie przez ołów. Reszty dopełniają kwaśne deszcze, które skutecznie wypłukują ten cenny pierwiastek do coraz głębszych warstw gleby. Niedobór magnezu w diecie zwiększają dodatkowo różnorodne procesy przetwórcze, takie jak: wytwarzanie mąki wysokiego przemiału, polerowanie ryżu, rafinacja cukrów, warzenie soli, gotowanie itp.

Magnez uczestniczy we wszystkich przemianach biochemicznych: białkowej, węglowodanowej, lipidowej, aktywizując liczne enzymy tych przemian oraz enzymy uczestniczące w syntezie wiązań bogatoenergetycznych. Bierze też udział w regulacjach jonowych (utrzymuje potas w komórce) oraz w gospodarce fosforanowo- -wapniowej. Wywiera działanie obronne na mięsień sercowy, przeciwdziałając jego niedotlenieniu oraz zmniejszając pobudliwość i przewodnictwo. Istotną rolą magnezu jest oddziaływanie na leukocyty, co wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Wyraża się to pobudzeniem fagocytozy, udziałem w wytwarzaniu limfocytów T oraz aktywacją układu dopełniacza i pobudzeniem syntezy przeciwciał klasy IgE. Jony magnezu w istotny sposób chronią kod genetyczny i cały układ chromosomalny człowieka przed niekorzystnymi wpływami mutacyjnymi i teratogennymi środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>