Category Medycyna

Zdrowie

Zdrowie jest wypadkową czynników wewnętrznych (wrodzonych) i zewnętrznych (środowiskowych). Człowiek sam stwarza nowe warunki środowiska, które wymagają dostosowania się do nich. Promocja zdrowia, jako najbardziej opłacalna „inwestycja zdrowotna”, szczególnie u dzieci jest wielokrotnie tańsza niż leczenie. Medycyna musi śledzić niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń (genetycznych i środowiskowych) i wkraczać ze swoją wiedzą w sytuacjach szkodzących zdrowiu.

Dalej

ALKOHOL

Alkohol, tytoń i inne używki przy dłuższym stosowaniu mogą osłabiać siły obronne organizmu. Spożywanie alkoholu w nadmiarze stanowi częstą przyczynę zatruć, gdyż szybko wchłania się on z przewodu pokarmowego i przedostaje się do krwi, która rozprowadza go do wszystkich narządów ciała. Najwyższe stężenie alkoholu we krwi występuje po około dwóch godzinach po spożyciu. Alkohol etylowy częściowo jest wydalany z powietrzem w czasie wydechu. W organizmie ulega on utlenieniu do aldehydu octowego, który jest jeszcze bardziej toksyczny od alkoholu etylowego, a następnie powstaje kwas octowy. Pod wpływem alkoholu następuje zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej. Przy dłuższym jego używaniu w nadmiernych ilościach dochodzi do stłuszcze- nia i marskości wątroby, przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, uszkodzenia gonad oraz upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Pojawiają się też objawy zapalenia wielonerwowego na skutek niedoboru witamin z grupy B. Nadmierne spożywanie alkoholu i palenie tytoniu należą do głównych przyczyn nadumieralności, szczególnie wśród mężczyzn. W związku z tym alkoholu najlepiej nie pić wcale, a jeżeli – to tylko po posiłkach z zachowaniem umiaru i trzeźwości.

Dalej

Składniki naszego pożywienia

Składniki naszego pożywienia i wypijanych płynów w dużym stopniu decydują o naszym zdrowiu i sprawności. Kofeina w nadmiarze może być trucizną dla komórek mózgowych. Uodpamia ona organizm przed znieczuleniem i narkozą. Używki eliminują z procesów biochemicznych magnez – pierwiastek życia, który aktywizuje ponad 300 reakcji zachodzących w naszym organizmie. Nie słodzona kawa niszczy zupełnie witaminę B,. Mocna kawa, po krótkim pobudzeniu, może powodować obni

Dalej

Czy ten czas już nadszedł?

częściej podczas koncertów używa się wzmacniaczy o megawatowej (milion watów) mocy, co nie tylko nie uspokaja, ale wręcz przeciwnie wyzwala agresję, nie mówiąc już o ujemnym wpływie na stan słuchu rozentuzjazmowanych tłumów. A zatem, pytanie: „czy muzyka może być hałasem?” nie jest retoryczne.

Wybitny uczony niemiecki, lekarz, jeden z twórców bakteriologii i nowożytnej nauki o chorobach zakaźnych, laureat nagrody Nobla, Robert Koch, wypowiedział pod koniec ubiegłego wieku znamienne zdanie: „Nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z cholerą i dżumą”.

Dalej

Braki podaży jodu

Braki podaży jodu mogą wpływać ujemnie na przebieg procesów fizjologicznych. Zaburzenia zdrowia spowodowane niedoborem jodu to m.in. wole endemiczne, niedoczynność tarczycy, zaburzony rozwój psychofizyczny, zaburzenie rozrodczości oraz zwiększona śmiertelność dzieci. W przypadku wola endemicznego gruczoł tarczowy leżący w okolicy szyi jest większy niż normalnie. Niedobór jodu powoduje powstawanie wola, ponieważ zmniejsza się wytwarzanie hormonów tarczycy.

Dalej

ILE WYTRZYMA UKŁAD NERWOWY? HAŁAS JAKO CZYNNIK ŚRODOWISKOWY

Bardzo niekorzystnie na organizm człowieka działa długotrwały i o dużym natężeniu hałas. Obecnie, jako granicę dopuszczalną przyjmuje się poziom natężenia dźwięku 40 dB w nocy i 50 dB w dzień. W szczególności dla terenów szpitalnych, uzdrowiskowych, rekreacyjnych itp. granica ta jest obniżona o 10 dB, tzn. 30 dB w nocy i 40 dB w dzień. Natomiast dla terenów gęsto zamieszkałych i jednocześnie

Dalej

Niepokój

-11) skażenie organizmu ołowiem powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i niedorozwój umysłowy, 12) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne współuczestniczą także w sy- nergizmie kancerogennym.

Niepokój musi być tym większy, im bardziej uświadomimy sobie, że właściwie każdy czynnik skażający środowisko naturalne – jeśli nie ma przykrej woni i właściwości żrących – może być pobrany wraz z pokarmem do organizmu człowieka. Jeżeli nie od razu wywoła on szkody zdrowotne w organizmie, to może powodować zmiany przewlekłe, pozwalające działać w synergizmie z innymi związkami, stopniowo kumulować się w dużej ilości, a następnie potęgować w sile szkodliwego działania. Dlatego przed lekarzami stoi trudne zadanie kształtowania świadomości pacjentów i przekonywania ich o tym, że bezpiecznej dla zdrowia żywności nie da się wyprodukować w zanieczyszczonym i skażonym środowisku, że konieczne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez producentów, że każdy produkt spożywczy powinien mieć niezbędne cechy zdrowotności, niezależnie od tego, czy służy on bezpośrednio producentowi i jego rodzinie, czy też przeznaczony jest „na sprzedaż”, a więc służy pośrednio innemu człowiekowi, który również ma prawo oczekiwać smacznej i zdrowej żywności dla siebie i swoich dzieci.

Dalej

PALENIE TYTONIU JESZCZE BARDZIEJ SZKODLIWE NIŻ DAWNIEJ

W Europie używanie tytoniu zaczęło się rozpowszechniać już od XVII wieku, najpierw w postaci jego wąchania i żucia, potem palenia fajki, jeszcze później cygar, a od kilkudziesięciu lat głównie papierosów.

Tytoń zależnie od gatunku zawiera od 0,8 do 2,5% nikotyny. Jest to silnie trujący alkaloid, który bez względu na sposób używania przechodzi przez błonę śluzową jamy ustnej i górnych dróg oddechowych do krwi. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera sadze i różne szkodliwe produkty spalania, jak tlenek węgla, kwas pruski

Dalej

Jony żelaza

Stwierdzono bardzo dużą zależność między występowaniem i zaawansowaniem miażdżycy a tzw. twardością wody, związaną z odpowiednim stężeniem magnezu i wapnia oraz proporcją występowania obu tych pierwiastków w wodzie. Woda twarda miałaby hamować, a miękka przyspieszać rozwój miażdżycy. Ostatnio podejrzewa się, że jest to być może związane z obecnością w wodzie miękkiej tzw.

Dalej

Źródłem bakterii chorobotwórczych są:

-3) cytotoksyny (cytolizyny zabijające komórki lub uszkadzające ich funkcje). Endotoksyny, czyli toksyny o strukturze lipopolisacharydu są częścią błony

zewnętrznej ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych uwalnianą dopiero po rozpadzie komórki. Lipopolisacharyd uwalniany podczas trawienia bakterii w mikro- fagach indukuje wytwarzanie interleukiny-1, która przeniesiona przez krew do podwzgórza w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje wydzielanie prostaglan- dyn przestawiających ośrodek regulacji cieplnej na wyższą temperaturę.

Dalej

Niedobór krzemu

Niedobór krzemu sprzyja powstawaniu takich objawów, jak: obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami podczas snu. Być może niedobór krzemu może prowadzić do pęknięć na skórze, która staje się szorstka i swędzi, powodować łupież, wypadanie włosów, osłabiać mięsień sercowy.

Pokarmy bogate w krzem to: owies, jęczmień, otręby, jabłka, morele, kapusta, seler, buraki, marchewka, ogórek, chrzan, majeranek, dynia, śliwki, słonecznik, truskawki, rzepa, szpinak, cebula, czosnek. Pozbawione krzemu są produkty rafinowane i woda chlorowana. Duże znaczenie ma urozmaicenie naszej diety, lecz spożywane produkty nie mogą być skażone chemicznie, dlatego powinny pochodzić z upraw, w których stosuje się zasady dobrej praktyki produkcyjnej lub upraw ekologicznych.

Dalej

Specjaliści z dziedziny żywności

Rozpatrując działanie szkodliwych pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, należy brać pod uwagę wzrost liczby osób z defektami immunologicznymi i zmniejszoną odpornością w wyniku immunosupresyjnych wpływów zewnętrznych czynników środowiskowych. W ostatnich dziesiątkach lat obserwuje się także wzrost liczby osób ze schorzeniami alergicznymi, które nabierają charakteru zagrożenia społecznego. Wiele obserwacji wskazuje na to, że wiąże się to z nasileniem chemizacji życia codziennego.

Dalej

Wirus HIV

Wirus HIV jako wywołujący AIDS wybiórczo atakuje poszczególne krwinki białe, które są podstawą koordynacji mechanizmów obronnych organizmu. Gdy krwinki te ulegną zniszczeniu w procesie mogącym trwać przez pewien okres, zakażona osoba staje się podatna na wiele chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz nowotworów, na które człowiek z nie uszkodzonym układem odpornościowym jest uodporniony. Zakażenia, jakim ulega organizm pozbawiony normalnych sił obronnych, a więc

Dalej

SKUTKI ZDROWOTNE NIEDOBORU JODU

W 1896 roku Bauman wykrył obecność jodu w tarczycy oraz stwierdził, że kiedy jest go za mało, tarczyca dotknięta jest wolem. Jod należy do niezbędnych dla organizmu człowieka mikroelementów. Jest pierwiastkiem potrzebnym do produkcji hormonów tarczycy: tyroksyny i trijodotyroniny. Mimo że zawartość jodu w organizmie człowieka jest niewielka, a jego pożądane dla zdrowia dzienne spożycie określa się na około 200 do 300 pg, niedobory tego pierwiastka powodują poważne konsekwencje dla zdrowia.

Dalej

Kupując wodę mineralną

W naszym kraju coraz częściej doceniane są butelkowane wody mineralne pochodzące ze źródeł naturalnych, zawierające wiele składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wody te regulują trawienie i przemianę

materii, uzupełniają niedobory składników mineralnych. Ich trwałość (do 9 miesięcy) zależy od hermetyczności zamknięcia i warunków przechowywania (chłodne i suche miejsce). Zawartość butelki otwartej powinna być wypita w ciągu kilku godzin. Wody mineralne gazowane są nasycane dwutlenkiem węgla, który hamuje rozmnażanie się i rozwój bakterii. Brak pęcherzyków C02 przy przelewaniu wody do szklanki oraz rdzawe zabarwienie (osad) na dnie butelki, świadczą o utracie katalitycznych właściwości wody. Wody musujące nie są zalecane dla osób cierpiących na nadkwasowość.

Dalej