Category Medycyna

WYMOGI ZDROWOTNE SPOŻYWANYCH POKARMÓW

Pożywienie naturalne, będące wytworem ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym, zawsze ujawni stan, w jakim to środowisko się znajduje. Człowiek zmierzając do jak najkorzystniejszych rezultatów nie zawsze może wytworzyć pożywienie najlepsze z punktu widzenia jego zdrowotności. Wiąże się to częściowo z wtórnym efektem degradacji i kontaminacji środowiska, tj. nadmiernym nawożeniem, nieracjonalnie dużą chemizacją środkami ochrony roślin, stosowaniem detergentów, nie oczyszczanymi ściekami (zawierającymi pasożyty, drobnoustroje chorobotwórcze i nadmiar związków azotowych), fizycznym niszczeniem gleby (odkrywki, hałdy przyfabryczne), osadzaniem się metali ciężkich z gazów spalinowych, rozmakaniem hałd i wypłukiwaniem z nich, a w konsekwencji przenikaniem do otaczającego je środowiska glebowego i wody, substancji toksycznych, a ponadto z opadami zanieczyszczeń przemysłowych z atmosfery, różnorodnymi odpadami poprodukcyjnymi itd.

Dalej

Żywe bakterie kwasu mlekowego

-3) bakterii kwasu mlekowego (Bifidobacterium, Lactobacillus). Bakterie kwasu mlekowego występujące w jelicie hamują procesy gnilne, w których powstają m.in. indole, skatole, nitrozoaminy, zaliczane do silnych czynników stymulujących procesy nowotworowe. Dzięki bakteriom kwasu mlekowego syntetyzowane są witaminy (B,, B2, B12, kwas nikotynowy, witamina K) i pobudzany jest układ odpornościowy naszego organizmu, co chroni przed przenikaniem przez ścianę jelita bakterii, endotoksyn i alergenów. Ponadto laseczki kwasu mlekowego zwiększają strawność białka, a fermentowane produkty mleczne szybciej są przenoszone do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Kwas mlekowy ułatwia wchłanianie wapnia, a obecność lotnych kwasów tłuszczowych ma działanie przeciwbakteryjne. Obecność bakterii kwasu mlekowego decyduje o stanie naszego zdrowia.

Dalej

Dwutlenek azotu

Przy wysokim stężeniu S02, C02 i pyłu węglowego w wyniku braku ruchu powietrza i jego dużej wilgotności, powstaje zjawisko smogu kwaśnego (mgła przemysłowa typu londyńskiego). W 1952 roku, na przełomie listopada i grudnia, smog kwaśny wystąpił w Londynie, a jego ofiarą w ciągu sześciu dni padło 4000 osób.

Dwutlenek azotu jest wszechobecny zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i w mieszkaniach. Ma silne właściwości oksydacyjne, które decydują o jego prozapalnym działaniu, skoro silny „zmiatacz” wolnych rodników, jakim jest kwas askorbinowy, zapobiega skurczowi wywołanemu przez N02. Gaz ten łatwo penetruje do dolnych dróg oddechowych. Wykazano, iż po ekspozycji na NO, największe zmiany morfologiczne występują wokół przewodów pęcherzykowych i pęcherzyków płucnych. N02 hamuje aktywność antyproteaz i upośledza funkcje makrofagów. Wyniki tych badań korespondują ze stwierdzonym epidemiologicznie wzrostem podatności na infekcje dróg oddechowych u osób eksponowanych na N02.

Dalej

Tylozyna

Tylozynę, której nie stosuje się w leczeniu ludzi, charakteryzuje wysoka oporność krzyżowa na inne makrolidy będące lekami. Decyduje to o ograniczeniu jej stosowania ze względu na możliwość zachowania pozostałości w środkach spożywczych.

Penicyliny działają na ogół na bakterie Gram-dodatnie. Oporność gronkowców na penicyliny wynika m.in. z trwałej zdolności wytwarzania penicylinazy, pod wpływem której antybiotyki te ulegają rozkładowi. Zdolność ta przekazywana jest przez szczepy oporne szczepom wrażliwym na penicylinę. Penicylina benzylowa stosowana jest w medycynie weterynaryjnej, a zwłaszcza w leczeniu zapalenia wymion u krów. Wstrzyknięta do wymienia przechodzi do mleka i może w nim występować nawet po upływie 9 dni. Obecność penicyliny w mleku zakłóca przebieg procesów przetwarzania mleka na sery i jogurty oraz może być powodem uczuleń ludzi spożywających mleko z pozostałością tego antybiotyku.

Dalej

Promieniotwórczy cez

Promieniotwórczy cez gromadzi się głównie w mięśniach. Zawartość jodu w tkankach organizmu człowieka jest niewielka, średnio w całym organizmie w granicach 0,25-0,6 ppm, w tkankach tarczycy stanowi ona jednak około 200 ppm, czyli stężenie jodu w tym narządzie jest tysiąckrotnie wyższe. Jod promieniotwórczy też gromadzi się w tarczycy. Dawka promieniowania, która mogłaby być niegroźna, gdyby ją podzielić równo między wszystkie tkanki organizmu, może okazać się śmiertelna, jeżeli spowoduje raka tarczycy lub przytarczyc. Promieniowanie jonizujące stanowi poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Dalej

Promieniowanie UV-B

W niektórych przypadkach choroba nowotworowa może ujawnić się po długim okresie od momentu zadziałania czynnika szkodliwego, czego przykładem są obecne zachorowania na nowotwory osób, które jako małe dzieci zostały napromieniowane wskutek wybuchu bomby w Hiroszimie i Nagasaki w Japonii w 1945 roku.

Umiarkowane korzystanie ze słońca jest wskazane, ale nadmierna dawka promieni słonecznych w ostrej ekspozycji może prowadzić do raka skóry lub sutka oraz wpływa niekorzystnie na wzrok, dodaje zmarszczek, przyspiesza starzenie się skóry. Promieniowanie UV-A przenika w głąb skóry, niszczy włókna kolagenowe i elas- tynowe, które odpowiadają za sprężystość skóry, czego wynikiem jest powstawanie zmarszczek, bruzd i załamań oraz zwiększenie wiotkości skóry.

Dalej

Owoce

Owoców nie można spożywać zaraz po zakupie. Po przyniesieniu do domu należy je dokładnie wyszorować miękką szczoteczką pod bieżącą, zimną wodą. Niestety i ten zabieg nie usuwa całości wosku i środków owadobójczych. Najbezpieczniej

i najlepiej zaopatrywać się w warzywa i owoce w gospodarstwach ekologicznych, w których nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Dalej

W polskiej diecie

-1. W polskiej diecie należy zmniejszyć spożycie tłuszczów ogółem poniżej 30% dziennego zapotrzebowania na energię, zmieniając jednocześnie ich strukturę przez zwiększenie udziału tłuszczów roślinnych, zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Podstawą dziennej racji pokarmowej powinny być produkty niskotłuszczowe.

-2. Nasycone kwasy tłuszczowe, które przeważają w diecie Polaków, i kwasy tłuszczowe typu trans wywierają podobny, niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, podnosząc stężenie cholesterolu frakcji LDL i z tego powodu powinny być traktowane łącznie. Należy zatem ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zawartość kwasów tłuszczowych typu trans w tłuszczach otrzymywanych przemysłowo.

Dalej

Witamina B3

Witamina B3 jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania energii ze składników pożywienia. Wpływa na właściwy rozwój komórek i tkanek organizmu. Jest syntetyzowana w przewodzie pokarmowym z aminokwasu tryptofanu. W wyniku jej niedoboru na skórze narażonej na długotrwałe działanie promieni słonecznych pojawia się czerwona wysypka, następuje też zapalenie skóry. Witamina B3 występuje w produktach zbożowych uzyskanych z mąki z grubego przemiału, drożdżach piwnych, drobiu, cielęcinie, mleku, jajach, kiełkach pszenicy. Kiełki pszenicy, oprócz witamin z grupy B, zawierają też witaminę E, cynk, selen, magnez, błonnik pokarmowy. Błonnik wzmaga perystaltykę jelit, zapobiega zawałowi serca i udarowi mózgu przez zmniejszenie niekorzystnej frakcji LDL cholesterolu i triacyloglicerolów we krwi. Selen i witamina E jako przeciwutleniacze zapobiegają rozwojowi chorób nowotworowych.

Dalej

Region chromosomowy

Region chromosomowy 5q31 -q33 zawiera wiele genów, których produkty mogą być zaangażowane w proces zapalny oskrzela, m.in. GM-CSF2 (granulocyte macrophage – colony stimulating factor), FGFA (fibroblast growth factor acidic), IRF1 (immune regulatory factor 1), EGR1 (early growth response gene 1), ADR B2 (B2 – adrenergic receptor), PDGFR (platelet – derived growth factor receptor) oraz interleukiny: IL-3, -4, -5, -9 i 13. Wszystkie te geny to potencjalni kandydaci do miana „genu podatności na astmę”, gdyż każdy z nich może warunkować nadreaktywność oskrzeli, która jest zarówno częścią składową klinicznego objawu astmy oskrzelowej, jak i czynnikiem ryzyka dla tej jednostki chorobowej.

Dalej

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą i w jak najmniejszym stopniu przetworzoną, świeże warzywa i owoce wyhodowane bez stosowania pestycydów i nawozów sztucznych oraz gotowane i duszone potrawy mięsne.

Obecnie na podstawie szczegółowych opinii organizacji międzynarodowych, takich jak FAO/WHO, wiadomo, że liczne kraje, zwłaszcza położone na obszarach tropikalnych, dopuściły napromienianie żywności. W Polsce dopuszczono bezwarunkowe napromienianie cebuli i czosnku – w celu hamowania zdolności kiełkowania oraz przypraw – w celu dekontaminacji mikrobiologicznej.

Dalej

Mangan

Mangan (Mn), oprócz miedzi, żelaza i kobaltu, bierze udział w prawidłowym kształtowaniu procesów krwiotwórczych. Stymuluje działanie witaminy B^ Wchodzi w skład enzymów aktywizujących powstawanie ważnych składników chrząstek stawowych.

Cynk (Zn) odgrywa rolę w hamowaniu niektórych ogniw onkogenezy, wyzwalanej przez wirusy RNA. Jest niezbędny w prawidłowym kształtowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego i gruczołów płciowych, w procesach regeneracyjnych i gojeniu się ran. Wchodząc w skład wielu enzymów, warunkuje poprawność przebiegu różnorodnych reakcji biochemicznych.

Dalej

Wchłanianie

Wchłanianiu sprzyja duża powierzchnia wymiany i bariery w postaci nabłonków pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych. Kumulacja ołowiu w drogach oddechowych człowieka zależy od wielkości cząsteczek oraz szybkości wymiany gazowej w płucach. W organizmie istnieją strefy szczególnie bronione przed przedostawaniem się czynników szkodliwych. Są to bariery: krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, krew-jądra, a także bariera łożyskowa. Pokony-

Dalej

Azotany i azotyny

Zbyt intensywne nawożenie pól uprawnych związkami azotu powoduje wzrost ich stężenia w roślinach. Pośrednio może to stać się przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć u ludzi i zwierząt. Mogą to być zatrucia azotanami i azotynami, cyjanowodorem oraz nitrozoamidami lub nitrozoaminami. Główną przyczyną występowania azotanów i azotynów w żywności dla niemowląt jest właśnie nadmierne nawożenie mineralne upraw i skażenie środowiska – wody studziennej i wodociągowej, paszy dla zwierząt, a przez to mleka i jego przetworów, oraz powietrza (tlenki azotu). Nadmierne spożycie azotanów przez niemowlęta i małe dzieci stwarza przede wszystkim zagrożenie methemoglobinemią.

Dalej

Silne emocje

przez układ nerwowy i hormonalny. Dlatego też działanie poszczególnych czynników na organizm człowieka należy rozpatrywać w powiązaniu ze środowiskiem. Sytuacja stresująca, która przekracza siły obronne organizmu, doprowadza do jego zmian patologicznych, zwłaszcza u osób o bardziej pobudliwym układzie nerwowym.

Człowiek znajdując się w konkretnej sytuacji dokonuje oceny pierwotnej i wtórnej. Spostrzega i interpretuje sytuację, a także zastanawia się nad własnymi możliwościami sprostania okolicznościom, w jakich się znalazł. Wynika z tego

Dalej