Mięso i ryby

W zapobieganiu zatruciom pokarmowym istotną rolę odgrywa odpowiednie przeszkolenie personelu zatrudnionego w przetwórniach, sklepach spożywczych i zakładach żywienia zbiorowego. Zapobieganie zatruciom pokarmowym obejmuje szeroki zakres czynności, m.in. hodowlę zwierząt rzeźnych, ubój z zachowaniem zasad higieny, transport mięsa i jego produktów, uprawę owoców i warzyw, przetwórstwo spożywcze, handel. W postępowaniu zapobiegawczym należy uwzględnić dwie podstawowe zasady: niedopuszczenie do zanieczyszczenia żywności bakteriami chorobotwórczymi na żadnym etapie procesu produkcyjnego oraz uniemożliwienie namnażania się tych bakterii w surowcach, półproduktach i gotowych potrawach.

Do dyspozycji osób zatrudnionych przy kontakcie z żywnością muszą być: mydło, jednorazowe ręczniki, czysta bieżąca woda, czyste fartuchy. Osoby chore, z ostrymi nieżytami dróg oddechowych, ze schorzeniami skórnymi, ropniami czy nawet tylko z drobnymi skaleczeniami, nie mogą być dopuszczone do pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z żywnością (przetwórstwo, zakłady żywienia zbiorowego, handel). Artykuły spożywcze powinny być zabezpieczone przed możliwością zakażenia kropelkowego. Wszyscy, którzy pracują w kontakcie z żywnością, muszą podlegać okresowemu badaniu na nosicielstwo.

Mięso i ryby powinny być przechowywane w warunkach chłodni, co hamuje rozwój przetrwalników i przeciwdziała wytwarzaniu toksyn przez bakterie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>