Nadmiar stresów

-7. Nadmiar stresów i nieprawidłowych nawyków, sytuacji konfliktowych czy stresorodnych jako przejaw narastania tempa życia, konfliktów międzyludzkich itp. zaburzeń mechanizmów adaptacyjnych organizmu, które nie nadążają z przy-stosowaniem się do zmieniających się warunków życia.

Głównymi czynnikami środowiskowymi, które oddziałują na organizm człowieka, są: klimat, zanieczyszczenia środowiska, czynniki psychiczne i sytuacje stresowe. Powodują one niszczenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, w tym również podrażnienie i uszkodzenie błon śluzowych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz skóry. Ułatwia to przenikanie do organizmu naturalnych alergenów, takich jak pyłki roślin, antygeny pochodzenia zwierzęcego, zarodniki grzybów, środki spożywcze itp.

Alergeny pyłowe, pokarmowe i bakteryjne wywołują odpowiednie reakcje immunologiczne. Kolejność zajmowania receptorów i miejsce działania bodźców warunkują wystąpienie konkretnego typu reakcji immunologicznej, a nawet określonej jednostki chorobowej. Również zmiany klimatyczne nie zawsze korzystnie wpływają na organizm człowieka. Pod uwagę bierze się stopień wilgotności, temperaturę, przemieszczanie się mas powietrza oraz stopień nasłonecznienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>