Nadmierna senność

Nadmierna senność, ból głowy, zatkany lub cieknący nos, „suche” oczy i gardło, sucha skóra są uważane za objawy SBS. Osoby dotknięte tym zespołem wykazują zazwyczaj co najmniej trzy z wymienionych objawów. Objawom tym na ogół nie towarzyszą obiektywne zmiany stwierdzone badaniem lekarskim, niemniej jednak zauważono uszkodzenie nabłonka rogówki u osób z podrażnieniem spojówek, a astmę zawodową potwierdzono pomiarami wielkości przepływu przez drogi oddechowe.

Częstość występowania SBS zależy także od różnych czynników fizycznych działających w pomieszczeniach zamkniętych, do których zalicza się temperaturę (wysoką), natężenie hałasu, ładunki elektrostatyczne i pole elektromagnetyczne. Zespół chorego budynku jest klasycznym przykładem wysokich kosztów zdrowotnych i społecznych, jakie ludzie płacą za skutki postępu technologicznego właściwego schyłkowi obecnego wieku.

W naszych domach używamy wielu chemikaliów: środków czyszczących, farb, klejów, materiałów izolacyjnych. Najczęściej ich nie czuć, pojawiają się jednak trudności z oddychaniem, podrażnienie błon śluzowych i skóry, wymioty, bóle głowy, osłabienie, senność, utrata przytomności, może też dojść do groźniejszych w skutkach zaburzeń układu obronnego i nerwowego, a następstwa działania mutagennego mogą uwidocznić się w przyszłych pokoleniach. Niezdrowe szkodliwe substancje to nie tylko azbest, używany jeszcze do niedawna do ocieplania polskich domów, ale również farby i kleje, pasty polernicze, lakiery.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>