Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą i w jak najmniejszym stopniu przetworzoną, świeże warzywa i owoce wyhodowane bez stosowania pestycydów i nawozów sztucznych oraz gotowane i duszone potrawy mięsne.

Obecnie na podstawie szczegółowych opinii organizacji międzynarodowych, takich jak FAO/WHO, wiadomo, że liczne kraje, zwłaszcza położone na obszarach tropikalnych, dopuściły napromienianie żywności. W Polsce dopuszczono bezwarunkowe napromienianie cebuli i czosnku – w celu hamowania zdolności kiełkowania oraz przypraw – w celu dekontaminacji mikrobiologicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>