Niedobór cynku

-5) niedobór magnezu m.in. ułatwia wpływy mutagenne i teratogenne innych czynników, a ponadto upośledza przebieg różnych reakcji biochemicznych

-6) niedobór cynku może powodować m.in. osłabienie układu immunologicznego i blokadę tzw. rewerstranskryptazy, tzn. enzymu, który na tzw. matrycy RNA (pochodzącego z RNA wirusów onkogennych) powiela i pomnaża DNA jądrowy, doprowadzając do zmian morfologicznych i antygenowych, umożliwiając powstawanie patologicznych klonów komórkowych

-7) wiele pestycydów wykazuje działanie leukogenne, a z doświadczeń na zwierzętach wynika, że wpływ DDT jest najsilniej widoczny dopiero w czwartym i piątym pokoleniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>