Nitrozoaminy

-2) nitrozoaminy powstające na drodze przemian chemicznych z niektórych związków azotowych są jednym z najpotężniejszych karcynogenów

-3) rtęć, której organiczne związki w pewnym okresie były stosowane jako substancje czynne zapraw nasiennych, wykazuje działanie teratogenne, mutagenne i leukogenne

-4) mikotoksyny są czynnikiem uszkadzającym szpik kostny, wywołującym niedokrwistość i także inicjującym bądź stymulującym onkoleukogenezę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>