Opad cząsteczek

jest główną przyczyną wnikania metali do ekosystemów, które odbywa się trzema zasadniczymi drogami: 1) opad cząsteczek pyłu zawierających metale z atmosfery,

-2) odkładanie szlamów z oczyszczalni ścieków zawierających metale, 3) odkładanie produktów ubocznych pochodzących z kopalnictwa metali.

Najważniejszymi czynnikami, które decydują o przedostawaniu się cząsteczek pyłu na powierzchnię gleby lub wody, są: wielkość tych cząsteczek, struktura powierzchni sorpcyjnej, na którą opadają pyły (gleba, trawy, liście), prędkość

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>