Oprócz freonów źródłem chloru niszczącego ozon są

Oprócz freonów źródłem chloru niszczącego ozon są także związki chemiczne używane w pralniach, np. czterochlorek węgla. W wyniku ciągłego powiększania się dziury ozonowej, pod wpływem opinii uczonych, władze USA doprowadziły w 1987 roku do międzynarodowej konferencji w Montrealu, na której ustalono, że produkcja freonów ma być zamrożona na poziomie z 1986 roku i do roku 2000 zredukowana do połowy.

Nad obszarem Polski przez wiele lat notowano średni poziom ozonu wynoszący 396 dobsonów. Na podstawie badań wykonanych w kwietniu 1993 roku stwierdzono, że poziom ten obniżył się do 290 dobsonów.

W związku ze spadkiem poziomu ozonu i zwiększonym promieniowaniem nadfioletowym niektórzy zalecają, aby unikać przebywania na słońcu w dni upalne w godzinach od 10 do 15 oraz używać nakrycia głowy i okularów ochronnych, aby w ten sposób zmniejszyć szkodliwość działania tego promieniowania na organizm człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>