PESTYCYDY A ZDROWIE

Pestycydy są związkami o dużej toksyczności, szkodliwie oddziałującymi na zdrowie i życie człowieka. Aby prawidłowo je stosować i bezpiecznie obchodzić się z nimi, należy przede wszystkim poznać ich działanie na organizm.

Niewielkie dawki pestycydów, wprowadzane do organizmu wraz z żywnością, nie wywołują na ogół widocznych objawów. Dopiero po pewnym czasie, na skutek ich nagromadzenia się i szkodliwego oddziaływania na układ nerwowy oraz narządy wewnętrzne, powodują potęgujące się niedomagania i dolegliwości. Jest to szczególnie niebezpieczny przebieg zatruć, gdyż często uchodzi uwagi lekarza i samych zainteresowanych. Niebezpieczeństwo zatruć potęguje się również dlatego, że przebieg i nasilenie objawów zależą nie tylko od właściwości substancji toksycznej, ale także od właściwości somatycznych organizmu, wieku, płci czy stanu zdrowia. Różne przyczyny zatruć wywołanych pestycydami, nieświadomość ich powstawania oraz trudności w leczeniu nakazują zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę.

Akcją profilaktyczną powinny być objęte osoby zarówno bezpośrednio stykające się z pestycydami, jak i narażone na kontakt pośredni, a więc całe społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci. Stosowanie pestycydów zyskało trwałe miejsce w życiu i pracy człowieka, ale jednocześnie jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, jest to zagadnienie stosunkowo nowe. Duże znaczenie w zapobieganiu zatruciom pestycydami mają wymagania i rygory, jakie stawia się przy wprowadzaniu ich do obrotu. W Polsce nadzór nad stosowaniem pestycydów sprawuje resort rolnictwa, natomiast za ich wpływ na człowieka odpowiedzialny jest resort zdrowia. Współpracują one m.in. z resortami odpowiedzialnymi za obrót handlowy i ochronę przyrody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>