Preparaty chemiczne

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 22.04.1965 roku wprowadzenie do obrotu środków chemicznych produkcji krajowej i zagranicznej wymaga zezwolenia Ministra Rolnictwa. Instytut Ochrony Roślin sprawdza przydatność środka i jeżeli jego ocena jest pozytywna występuje do Państwowego Zakładu Higieny o opinię dotyczącą szkodliwego działania na organizm człowieka preparatu stosowanego w rolnictwie, zgodnie z instrukcją.

Niestety rolnicy nie zawsze stosują preparaty chemiczne zgodnie z instrukcją i nie zachowując okresów karencji, narażają konsumentów płodów rolnych na ostre lub przewlekłe zatrucia.

W listopadzie 1993 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych, środków chemicznych, stosowanych przy uprawie, ochronie, prze-chowywaniu i transporcie roślin z dnia 8.10.1993 roku/Dz.U. Nr 104, poz. 476.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>