Produkty mleczne

-1) potrawy mięsne i rybne, szczególnie farsze i mięso spożywane po upływie określonego czasu od momentu przygotowania, 2) przetwory mięsne, przy sporządzaniu których nie zachowano odpowiednich warunków termicznych,

-3) mięso pochodzące z uboju wykonanego z pominięciem kontroli weterynaryjnej, a także z uboju wykonanego nieprawidłowo i w nieodpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych,

-4) produkty mleczne (lody, kremy, galaretki) kilkakrotnie zamrażane po częś-ciowym rozmrożeniu, 5) proszek jajeczny i jaja kacze, 6) potrawy sporządzane z artykułów nie gotowanych lub pokarmy spożywane w postaci surowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>