Promieniowanie elektromagnetyczne

Należy dbać o jej konserwację, dokładnie zmywać tłuszcz z uszczelek i drzwiczek, ostrożnie wkładać i wyjmować wszystkie produkty. Do środka kuchenki nie wolno wkładać przedmiotów metalowych!

Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródłem tego promieniowania mogą być przenośne, bezprzewodowe telefony, nadajniki radiowe, urządzenia radionawigacyjne, elektroenergetyczne linie przemysłowe, stacje transformatorowe.

Szkodliwe przy wysokich stężeniach działanie fal elektromagnetycznych rozpoznano już w 1922 roku. Promieniowanie to przy długotrwałym narażeniu, podwyższając m.in. temperaturę komórek, może wywołać bóle głowy, bezsenność, rozdrażnienie, apatię, osłabienie pamięci, zaburzenia prądów czynnościowych mózgu, zmniejszenie się odporności organizmu. Wywiera też szkodliwy wpływ na rozwój kory mózgu i mięśnia sercowego w okresie płodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>