Radionuklidy

-8) radionuklidy wykazują działanie uszkadzające szpik, a ponadto w odpowiednich dawkach mogą wyzwalać stany proliferacyjne układu krwiotwórczego

-9) obniżone stężenie selenu może wpływać na wzrost śmiertelności z powodu nowotworów, a zwłaszcza pęcherza moczowego, nerek i przewodu pokarmowego

-10) w przypadku przewlekłego zatrucia małych dzieci mlekiem w proszku skażonym związkami arsenu zarejestrowano przypadki uszkodzenia, a nawet utraty słuchu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>