Reakcje organizmu eksponowanego na działanie infradźwięków

Reakcje organizmu eksponowanego na działanie infradźwięków są określane jako: stany nadmiernego zmęczenia, odczucia dyskomfortu, senności, zaburzenia równo-wagi, zakłócenia funkcji psychomotorycznych. Potwierdzeniem niekorzystnej reakcji organizmu są zmiany w układzie nerwowym, charakterystyczne dla obniżenia tzw. stanu czuwania, czyli zmniejszenia koncentracji, szczególnie niebezpieczne u kierowców i operatorów maszyn.

Źródłami infradźwięków w środowisku życia człowieka są źródła naturalne, takie jak: silne burze i wyładowania atmosferyczne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi,

duże wodospady, a także niektóre zwierzęta, np. wieloryby. Źródłami sztucznymi są wybuchy nuklearne z materiałów wybuchowych, niektóre procesy przemysłowe (np. duże zbiorniki gazu i płynów w trakcie ich napełniania), przeloty samolotów odrzutowych na małych wysokościach, lotniska, niektóre urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalowane w budynkach mieszkalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>