Roznosicie bakterii

Źródłem bakterii powodujących zatrucia pokarmowe mogą być też zwierzęta. Pałeczki Salmonella są bardzo rozpowszechnione wśród zwierząt rzeźnych i ptactwa wodnego, zwłaszcza kaczek. Spotyka się je często w hodowlach kurcząt i występują one na powierzchni jaj. Przed przeznaczeniem do spożycia jaja powinny być bardzo dokładnie myte, np. szarym mydłem, pod bieżącą wodą i sparzane wrzątkiem. Dotyczy to zwłaszcza jaj, które są przeznaczone do spożycia w stanie surowym lub przetwórstwa (majonezy).

Roznosicielami bakterii chorobotwórczych mogą być też myszy i szczury. Ze względu na ich szybkie przemieszczanie się, rozprzestrzenianie tych bakterii może być bardzo duże.

Do roznoszenia bakterii chorobotwórczych w znacznym stopniu przyczyniają się muchy, które siadają na nieczystościach, a następnie na środkach spożywczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>