Tetracykliny

Wśród polipeptydów jedynym antybiotykiem dopuszczonym w Polsce jako środek przedłużający trwałość serów topionych jest nizyna.

Tetracykliny znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu ludzi i zwierząt, a ponadto mimo zakazu dodawane są do paszy w celu przyspieszenia wzrostu zwierząt hodowlanych oraz zwiększenia nośności kur. W związku z tak szerokim zastosowaniem wyłania się problem pozostałości tych antybiotyków w jajkach

i mięsie. Gdy występują w dużych stężeniach, wykazują działanie hepato- i nefro- toksyczne. Uwzględniając wszystkie omawiane aspekty stosowania antybiotyków, przyjęto ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zgodnie z którą: „ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić zakaz używania środków spożywczych pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano określone antybiotyki w celach hodowlanych”. Zakaz ten jest szczególnie potrzebny w przypadku produkcji artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>