Woda

Woda w decydujący sposób kształtuje skład i zdrowotność wewnętrznego środowis-ka człowieka, dlatego też woda pitna musi być wodą zdrową, tzn. roztworem czystym,

o korzystnym dla zdrowia składzie mineralnym, dobrym smaku i bez zapachu, pozbawioną toksycznych zanieczyszczeń chemicznych i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Stężenie i wzajemne proporcje pierwiastków w organizmie pozostają w ścisłej zależności, pośredniej lub bezpośredniej, od stężenia ich zawartości i wzajemnych proporcji przede wszystkim w wodzie, ale także i w glebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>