WPŁYW STRESU NA OBNIŻENIE ODPORNOŚCI ORGANIZMU

Stres powoduje lub wzmaga wiele chorób. Dotyczy to chorób serca (choroba wieńcowa, zawał serca), układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwu-nastnicy), alergii, astmy i zmian skórnych. Może też zmniejszyć odporność organizmu na przeziębienie i grypę. Dzieje się tak na skutek zmian w układzie immunologicznym, który jest odpowiedzialny za mobilizowanie sił obronnych organizmu w związku z obecnością substancji obcych, takich jak bakterie, wirusy, grzyby. Stres powoduje zmniejszenie liczby limfocytów, co zwiększa ryzyko zachorowania.

Zakłócenia sfery emocjonalnej mogą wpływać na funkcje układu immunologicz-nego drogą ośrodkowego układu nerwowego przez pośrednictwo hormonalne. Dlatego też czynniki psychologiczne powinny być włączone do patogenezy nowotworów, chorób bakteryjnych oraz chorób autoimmunologicznych, a także alergii.

Alarmowe sytuacje stresowe, działające przez dłuższy czas, mogą nadmiernie obciążać aparat fizjologiczny i psychiczny człowieka. Jeśli to nastąpi, występuje faza wyczerpania i załamania się organizmu. Właśnie wtedy, nagle i bez wyraźniejszych powodów, zapadamy na chorobę. W zależności od tego, jakie ogniwo naszego organizmu jest najsłabsze, może to być choroba układu krążenia, oddechowego, trawiennego czy moczowo-płciowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>