Wszystkie komórki ciała

Wszystkie komórki ciała człowieka potrzebują stale tlenu, aby podtrzymywać właściwą przemianę materii. Nie tylko komórki mięśniowe, ale przede wszystkim komórki gruczołów wydzielania wewnętrznego, rdzenia kręgowego i mózgu muszą być zaopatrywane w tlen, by mogły należycie spełniać swoje zadania. Po dłuższym przebywaniu w nie wietrzonych pomieszczeniach odczuwamy potrzebę uzupełnienia tlenu. W tym przypadku odpoczynek bierny trzeba zastąpić terapią ruchową na świeżym powietrzu. Dobrodziejstwo oddychania czystym, bogatym w tlen powietrzem odczuwa się po dłuższej wędrówce wśród zielonych łąk i lasów. Przy prawidłowym oddychaniu, a zwłaszcza przy dobrym trenowaniu tzw. głębokiego oddechu, ciężkie zmęczenie wkrótce znika. Ruch na świeżym powietrzu wzmaga siły obronne organizmu, zapobiega występowaniu wielu chorób, a co za tym idzie

– przedłuża życie. Środowisko, w którym żyjemy, zagrożone procesami wynikającymi z uprzemys-łowienia, prowadzi do daleko idących zmian w aktywności fizycznej człowieka. Przejawiają się one m.in. w nadmiernej otyłości rozwijającej się wskutek zachwiania równowagi bilansu energetycznego i w osłabieniu narządów ruchu.

U ludzi otyłych wykonujących pracę stojącą stwierdza się często płaskostopie lub jednostronne zniekształcenie stopy, które w ujemny sposób wpływa na statykę okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Przez odpowiednie ćwiczenia stóp można zlikwidować zwiększone napięcie goleni, a tym samym zmniejszyć bóle w okolicy krzyżowej. Zwiększona lordoza krzyżowa, spowodowana często nadwagą sprawia, że u człowieka otyłego podczas pracy w pozycji stojącej mogą wystąpić silne bóle krzyża. Są one wynikiem zachowania nieprawidłowego kąta przednio-tylnego pochylenia miednicy, co wskazuje na osłabienie mięśni brzucha i pośladków, oraz przykurczu zgięciowego w stawach biodrowych. Korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych na zmniejszenie masy ciała i redukcję tkanki tłuszczowej powinien być zachętą do ich uprawiania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>