Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń

-3. Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń w zakresie replikacji i reparacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), odpowiedzialnego za jakość, kształt, budowę i kierunki rozwoju komórek. Powodowanie na tej drodze niekorzystnych, niekiedy dziedzicznych mutacji przez wpływ np. benzenu, ksylenu, toluenu, różnorakich rozpuszczalników organicznych, niektórych pestycydów, promieniowa- niajonizującego, mikotoksyn, organicznych związków rtęci, a więc tzw. środowiskowa mutageneza, czyli wyzwalanie w komórkach, pod wpływem czynników środowiskowych, niekorzystnych dla organizmu człowieka mutacji, tj. dziedzicznych zmian materiału genetycznego.

-4. Powodowanie we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego zaburzeń ob-jawiających się występowaniem ciężkich wad rozwojowych w zakresie różnorakich narządów, objętych ogólną nazwą potworowatości, powstałych w wyniku działania promieniowania jonizującego, niektórych związków chemicznych, infekcji wirusowych itp., czyli powodowanie tzw. środowiskowej teratogenezy.

-5. Skażenie wody pitnej. 6. Zmiana składu mineralnego żywności oraz wody do picia jako skutek kontaminacji i degradacji środowiska zewnętrznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>