Wzrost liczby zatruć pokarmowych

Zwierzęta ze zmianami ropnymi skóry czy wymienia (krowy) mogą być źródłem gronkowców. W przewodzie pokarmowym zwierząt rzeźnych można spotkać przetrwalniki jadu kiełbasianego, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu niektórych potraw, np. flaków. Przetrwalniki jadu kiełbasianego licznie występują też w glebie, zwłaszcza w mułach przybrzeżnych.

Z gleby na powierzchnię warzyw i owoców łatwo dostają się liczne bakterie, które są obecne w powietrzu, a zwłaszcza w kurzu. Przy niewłaściwym postępowaniu z warzywami mogą się one przedostawać na powierzchnię mięsa i ryb.

Wzrost liczby zatruć pokarmowych można tłumaczyć zmianą warunków życia (częstym przemieszczaniem się ludności) i żywienia ludzi, nieprzestrzeganiem zasad sanitarno-higienicznych podczas całego cyklu produkcyjnego, a także warunkami, jakie panują na targowiskach oraz w wielu innych miejscach sprzedaży (ta sama osoba przyjmuje pieniądze i podaje klientowi środki spożywcze). Przyczyną zatruć pokarmowych są najczęściej:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>