Źródłem bakterii chorobotwórczych są:

-3) cytotoksyny (cytolizyny zabijające komórki lub uszkadzające ich funkcje). Endotoksyny, czyli toksyny o strukturze lipopolisacharydu są częścią błony

zewnętrznej ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych uwalnianą dopiero po rozpadzie komórki. Lipopolisacharyd uwalniany podczas trawienia bakterii w mikro- fagach indukuje wytwarzanie interleukiny-1, która przeniesiona przez krew do podwzgórza w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje wydzielanie prostaglan- dyn przestawiających ośrodek regulacji cieplnej na wyższą temperaturę.

Źródłem bakterii chorobotwórczych są ludzie i zwierzęta, a niekiedy także gleba i woda. W przypadku zakażenia człowieka przez pałeczki Salmonella i Shigella lub tylko nosicielstwa tych bakterii są one wydalane wraz z kałem. Jedynym rezerwuarem pałeczek Shigella są ludzie. Brudne lub niedomyte ręce są główną drogą rozprzestrzeniania tych bakterii. Człowiek jest także źródłem gronkowców chorobo-twórczych. Występują one w dużych ilościach w ropniach na skórze i w ropnej wydzielinie z nosa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>