ŻYWNOŚĆ NAPROMIENIOWANA

Wiele kontrowersji budzi wykorzystywanie energii promieniowania jonizującego do sterylizacji żywności, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia uważa tę metodę za bezpieczną dla zdrowia, pod warunkiem właściwego jej stosowania. Promieniowanie powoduje radiolizę wody w tkankach, wskutek czego powstają rodniki, które mogą wywołać daleko posunięte zmiany w składnikach odżywczych.

Radionuklidy są to nuklidy ulegające samorzutnym przemianom jądrowym, emitujące promieniowanie jądrowe. Wyróżniamy wśród nich 4 grupy: o niskiej, średniej, wysokiej i bardzo wysokiej radiotoksyczności. Radionuklidy mogą przenikać do organizmu człowieka za pośrednictwem różnych łańcuchów pokarmowych typu roślina-zwierzę-człowiek lub roślina-człowiek. Przenikające do organizmu człowieka radionuklidy powodują niekorzystne skutki biologiczne, zależne od dawki, czasu oddziaływania, a także wielkości napromieniowanej masy ciała.

W wyniku oddziaływania promieniowania powstaje wzbudzenie i jonizacja atomów. Te procesy są początkowym ogniwem długiego łańcucha przemian i prowadzą do zmian w najistotniejszych strukturach biologicznych, takich jak cząsteczki kwasów nukleinowych i chromosomy. Następnie występują zjawiska związane z reakcjami czynnościowymi i morfologicznymi na poziomie tkanek i komórek oraz zaburzenia międzynarządowych i ogólnoustroj owych mechanizmów regulujących. Spośród radioaktywnych izotopów do żywności najczęściej przenikają 90Sr (okres półtrwania 28 lat), 89Sr (okres półtrwania 51 dni), 137Cs (okres półtrwania 30 lat), l31J (okres półtrwania 8 dni) oraz 140Ba (okres półtrwania 13 dni).

One comment to ŻYWNOŚĆ NAPROMIENIOWANA

  • Lempik  says:

    Niestety z wynalazkiem Marii SKlodowskiej nie mozna zartowac, promieniowanie to okropna rzecz dla naszego organizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>